HOFMANCLAN - Welkom op de site van de familie Hofman

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2


Overdenking voor vandaag:

zondag 25 februari 2024  -  

Bijbels Dagboek door Charles Haddon Spurgeon    'Voor Iedere Morgen'

Komende toorn.

.....de komende toorn.
Mattheüs 3 vers 7
Het is aangenaam om door een streek te gaan nadat een storm is uitgewoed. Nadat de regen is opgehouden, adem je de frisheid van het groen in. De regendruppels glinsteren als de mooiste diamanten in het zonlicht. Zo is het nu ook met een Christen. Hij gaat door een land waar de storm is uitgewoed, en wel op het hoofd van zijn Heiland. En al vallen er soms een paar druppels van verdriet naar beneden, zij vallen uit wolken van genade, en de nabijheid van Jezus geeft de blijde zekerheid dat deze druppels hem niet zullen vernietigen.

Maar wat is het vreselijk om getuige te zijn van een naderende storm, en de voorboden daarvan te ervaren. De vleugels van de vogels worden krachteloos, het vee laat zijn kop hangen, de aanblik van de hemel wordt steeds zwarter, de zon laat haar stralen niet zien, en de hemel lijkt vertoornd en dreigend. Wat is het vreselijk om een naderende orkaan af te wachten, zoals dit in tropische landen soms het geval is. In grote angst wordt gewacht op de aankomst van de wind, die in woedende vaart bomen zal ontwortelen, rotsen van hun fundament zal rukken, en huizen van mensen met zich mee zal nemen.

Maar zondaar, toch is dit jouw huidige toestand. Er zijn nog geen hete druppels gevallen, maar er zal een stortregen van vuur komen. Op dit moment huilen er nog geen vreselijke winden om je heen, maar Gods storm is de wapens al aan het verzamelen. Door genade staat er nog een dam tegen de vloed van het water, maar de sluizen zullen heel snel geopend worden. Gods bliksemen zijn nog in Zijn wapenhuis, maar let er op dat de storm met spoed nadert. Wat zal het een ontzagwekkend ogenblik zijn, waarop God in Zijn toorn gezien zal worden. Waar, waar, waar zondaar, zul jij je hoofd dan verstoppen? Waarheen zul jij dan vluchten? O, dat de hand van de genade je nu tot Christus zou leiden! Hij wordt jou in het Evangelie gratis aangeboden. Zijn doorstoken zij is de rots van behoud. Je kent jouw behoefte aan Hem; geloof dan in Hem, en werp jezelf in Zijn armen, want dan zal het vuur van de wraak voor eeuwig voorbijgaan.


Een gezegende dag!

Heb je informatie, nieuws, aanvullingen :
mail : hofmanclan@solcon.nl