HOFMANCLAN - Welkom op de site van de familie Hofman

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2


Overdenking voor vandaag:

vrijdag 21 juni 2024  -  

Bijbels Dagboek door Charles Haddon Spurgeon    'Voor Iedere Morgen'

U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen.

U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen.
Psalm 45:3
De Persoon van de Heere Jezus is als een edelsteen. Hij is helemaal volmaakt. Zijn karakter is als een prachtig en evenwichtig schilderij. Geen enkele trek in Zijn heerlijke karakter trekt de aandacht ten koste van de overige trekken; maar alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. O Heere Jezus! Uw kracht, Uw genade, Uw rechtvaardigheid, Uw waarheid, Uw majesteit en Uw onveranderlijkheid bij elkaar zorgen ervoor dat hemel en aarde nooit zo'n Godmens als U bent, hebben aanschouwd. Uw kindertijd, Uw eeuwigheid, Uw smarten, Uw overwinningen, Uw dood en Uw onsterfelijkheid zijn samen geweven tot een prachtig kleed, zonder naad of scheur. U bent muziek zonder wanklank. U bent veel, maar niet verdeeld. U bent alles, en niet gedeeld. Zoals de kleuren in een schitterende regenboog verenigd zijn, zo is de heerlijkheid van hemel en aarde in U samengekomen. Niemand is aan U gelijk.

Al zouden alle deugden van de meest uitmuntende mensen op aarde verzameld worden, dan nog zouden zij niet in Uw schaduw kunnen staan. U bent de spiegel van alle volmaaktheid. U bent gezalfd met heilige olie, en Uw God heeft deze olie alleen voor U bestemd. Uw geur is als heilig reukwerk, dat door niemand gemaakt kan worden, zelfs niet door de beste apotheker. De reuk van Uw specerijen is Goddelijk!

          O beeld, dat van volmaaktheid spreekt!
          Wie zou Uw lof niet zingen?
          Muziek, waaraan geen toon ontbreekt,
          die 't hart van vreugd' doet springen!Een gezegende dag!

Heb je informatie, nieuws, aanvullingen :
mail : hofmanclan@solcon.nl