HOFMANCLAN - Welkom op de site van de familie Hofman

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2


Overdenking voor vandaag:

zaterdag 28 januari 2023  -  

Uit het dagboek : U bent dichtbij

Toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe omdat hij de volgende dag wilde vertrekken.
Handelingen 20:7

De apostel Paulus, niet ontmoedigd door de vervolgingen en bezoekingen die hij onderging, zette zijn reis voort en predikte het Woord aan allen. Hij hield niets achter wat tot nut was voor het volk van God; hij liet niet na hun de hele raad van God te verkondigen (Hand. 20:27). De apostel leek een gevoel van urgentie te hebben om de bediening te vervullen waartoe hij geroepen was. De tijd was kort; het kwaad dat overal rondom was, werd voelbaar; sommigen van de gelovigen gaven toe aan valse leringen en de eer van de Heer en Zijn getuigenis stond op het spel. In plaats dat het de apostel ontmoedigde, leek dit alles hem een drang of een stimulans te geven om vol te houden en zijn loop te volbrengen. Dit is prachtig om op te merken. We zien ook hoe Christus zijn hart vervuld had, net zoals Hij de heerlijkheid vervult waar Paulus naartoe zou gaan. Christus was alles voor hem.

De apostel bracht in praktijk wat hij predikte. Zijn praktische wandel was in overeenstemming met zijn leer. Hij had de waarheid onderwezen van het ene lichaam van alle gelovigen en wanneer de situatie dat toeliet, kwam hij met andere gelovigen samen. Zo was dat ook in Troas het geval. Hoewel hij zich gedrongen voelde om naar Jeruzalem te gaan, verbleef hij lang genoeg in Troas om de dag van de Heer - de eerste dag van de week - door te brengen met de gelovigen die vergaderd zouden zijn om brood te breken.

Wat een heerlijke gelegenheid was dit voor de apostel en ook nu nog voor de kinderen van God. Op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding, breken wij brood om de Heer te gedenken, Die Zichzelf 'voor ons heeft overgeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God' (Ef. 5:2). We zijn ons ook bewust van Zijn belofte om terug te keren, want in de breking van het brood verkondigen wij Zijn dood totdat Hij komt.
J. Redekop


Uit het Woord der Waarheid


 
 
 
Heb je informatie, nieuws, aanvullingen :
mail : hofmanclan@solcon.nl