HOFMANCLAN - Welkom op de site van de familie Hofman

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2


Geschiedenis   van de    HOFMANCLAN

Hilbrand Bodewits stuurde de volgende foto's met begeleidend schrijven.
de zusjes Boerma met o.a. Janna Boerma, de moeder van Jans Hofman, klik voor groter formaat!

Op bijgaande foto zie je de 'gezusters Boerma'; de drie dochters uit het huwelijk van Albert Boerma en Jantien Vording. Links staat Lammechien Boerma, geboren 10 juli 1878 te Exloërveen (Boermastreek), overleden 8 mei 1936 te Groningen, begraven te Odoorn. In het midden zit Berendina Boerma, geboren 19 oktober 1869 te Exloërveen (Boermastreek) en daar overleden op 17 oktober 1904. Rechts staat Janna Boerma, geboren op 2 februari 1872 te Exloërveen (Boermastreek), overleden op 4 april 1919, begraven te Odoorn. Deze laatste, Janna, trouwde in 1898 met Jan Hofman en was dus de moeder van Jans Hofman. De foto is van ongeveer 1890 en de zussen zouden dan respectievelijk 12, 21 en 18 zijn. Waarschijnlijk is de foto bij de boerderij te Boermastreek genomen. (Volgens Hilbrand hangt bij zijn moeder (tante Tjik) in de gang een uitsnede van deze foto maar ze wist niet dat de foto onderdeel was van een grotere foto.) Laat maar eens weten wie jullie het meeste op Janna vinden lijken (Hilbrand houdt het op Irene). (Het verre familielid overigens -Freja Schuitemaker- is een nakomeling van Berendina.)
Albert Boerma en Jantien Vording, de grootouders van Jans Hofman, klik voor groter formaat! De foto hiernaast is van de ouders van 'de drie gezusters' nl. Albert Boerma en Jantien Vording; het zijn dus de grootouders van Jans Hofman. Dit is het paar dat in 1887 ter gelegenheid van hun 30-jarig huwelijk een 'kniepertiesiezer' kreeg met daarin de initialen AB en JV en het jaartal 1887. Oom Albert, die naar deze Albert Boerma was vernoemd, heeft het ijzer nog regelmatig gebruikt.
Boermastreek
In de volksmond woont iemand 'op Streek'. De buurtschap is genoemd naar landbouwer Albert Boerma (1821-1905), die zich in de 19e eeuw als eerste in deze streek vestigde. Streek betekent hier 'strook land of grond; smal gebied'.
Jans Hofman, geboren op 26-augustus-1907, zoon van Jan Hofman (7 juni 1869 - 4 jan. 1947) en Janna Boerma (2 febr. 1872 - 4 april 1919), een boerenfamilie op de Boermastreek. De boerderij is in de loop der jaren geheel opnieuw gebouwd.

Geessien Popken, geboren 1 november 1914.
Dochter van Willen Popken en Tjitske Wind.
Zij kwam uit een tuindersfamilie te Exloërveen.

(Boermastreek 2020)

(de boerderij, Boermastreek)
Opa Jan Hofman en Oma Janna Boerma
Over-over-opa Hendrik Hofman (geb. te Emmen op 11 nov. 1787- ovl. in Exloo op 2 mrt. 1850) en getrouwd met Grietien Harms (1795 - 22-03-1836).
Over-opa Jan Hofman (1826-1894) was getrouwd met Hillechien Oosting (1830-1909).
Opa Jan Hofman werd geboren toen zijn vader, ook Jan Hofman, 43 jaar was.
Opa Jan Hofman (7 juni 1869 - 4 jan. 1947) trouwde met Janna Boerma (02-02-1872 - 04-04-1919) op 21 juni 1898 te Odoorn, hij was toen 29 jaar oud.

Jan Hofman en Janna Boerma zullen ongetwijfeld hun steentje hebben bijgedragen voor het onderhouden van het houten N.H.kerkje (Nederlands Hervormd) op de Boermastreek. Het kerkje was gratis ter beschkking gesteld en werd in 1926 in gebruik genomen en in 1964 gesloopt. Onze vader, Jans Hofman, heeft daar ongetwijfeld ook op de kerkbanken gezeten.
Luuk heeft daar ook eens een dienst bijgewoond samen met tante Hillechien.
(Hillechien HOFMAN * 14-04-1901 † 11-06-1973, getrouwd met Jan Lucas EEFTING * 21-03-1899 † 04-07-1987)
De dienst begon 's middags om 15.00 uur want daarna moesten de boeren de koeien melken.
Houten kerkje, Boermastreek
(Houten kerkje Boermastreek)
Jan Hofman
en
Janna Boerma
zijn begraven in Odoorn.
Op hun graf staat de tekst:
"ZALIG ZIJN DE DOODEN
DIE IN DEN HEERE STERVEN"
Openbaring 14:13
Jan, Tjitske, Albert, Henk, Jan Lukas, Bouke en Jannes, klik voor groter formaat!
(Jan, Tjitske, Albert, Henk.
Jan Lukas, Bouke en Jannes.)
Huwelijk.
Jans Hofman en Geessien Popken trouwden op 24 mei 1935.
Ze gingen wonen te Exloërkijl-Noord.
Daar werden Jan en Tjitske geboren.
Later verhuisden zij naar Exloërkijl-Zuid, alwaar Albert, Henk, Luuk, Bouke, Jannes, Egbert, Wim en Janna werden geboren.
Zondagsschool aan huis
(zondagsschool aan huis)
Jan, Tjitske, Albert, Henk, Jan Lukas, Bouke, Jannes en Egbert klik voor groter formaat!
een dagje dierentuin?
vlnr. :Jan,Tjitske,Bouke,Egbert (bij ma op schoot),Jannes (bij pa op schoot),Luuk,Henk,Albert.
vlnr. bovenaan : Jan, Albert, Vader.
vlnr. 2e rij : Henk en Jan Lukas
vlnr. onderaan : Tjitske, Egbert, Jannes, Moeder met Wim, Bouke
Picknicken en kamperen.
Bij goed weer gingen we 's zondags met het hele gezin naar het Odoorner bos om daar te picknicken. Meestal samen met andere gezinnen. De familie A.Duursema, met hun bakkerskar, die met allerlei etenswaar werd volgeladen, en de familie P.Koops (de ouders van Jaco Hofman-Koops).
In de beginjaren vijftig gingen we zelfs kamperen in datzelfde Odoorner bos. Onze ouders huurden dan een grote tent ( 4 palen en een dekkleed) bij de firma Steenge te Odoorn en daarin verbleven wij met het hele gezin. De oudste jongens, Jan en Albert, fietsten elke dag, met een grote melkbus op de fiets, naar Odoorn, om daar drinkwater e.d. te halen. Moeder maakte van de door ons geplukte bosbessen heerlijke jam!
Kamperen in Dwingeloo, klik voor groter formaat!
(kamperen in Dwingeloo)
In 1951 betrokken wij een nog luxueuzer onderkomen in Zuidlaren. We verbleven daar namelijk in een schaftkeet, die voor een week - want langer waren de vakanties van de bij de werkverschaffing te werk gestelde mensen niet - in een "zomerhuisje" was omgetoverd.
In 1955 verbleven we op "De Noordster" in Dwingelo. Daar hadden onze ouders tenten gehuurd. In "de blokhut" was melk en brood te koop. Bij het kampvuur zongen we en luisterden we naar spannende verhalen. Zoals op de foto te zien is was, evenals in Zuidlaren, ook hier de familie Lammert Veldman van de partij. Oma Popken, Oom Wim met Tante Tuns, Tante Tjik en Jaap en Ro (toen nog verkering met Albert), kwamen op bezoek om te delen in de kampeervreugde.
Romeinen 8:31-39.
Jans Hofman was, wat genoemd werd, een "lekeprediker", dat wil zeggen dat hij af en toe voorging in omliggende Baptisten gemeenten, maar ook in de eigen gemeente te 2e Exloërmond.
In het overzicht van Henk Hofman (oom Henk), "25 jaar kampeerweekend familie Hofman", schrijft hij op pagina 15 over het "rampjaar"
Geessien Hofman-Popken tijdens een schoolreisje, klik voor groter formaat! Janna Hofman, klik voor groter formaat! Jan Hofman, klik voor groter formaat!
"Op 31 januari 1956 overleed moeder, nog maar 41 jaar oud. Enkele weken later, op 23 februari 1956, ons jongste zusje Janna, slechts 2 jaar oud. En op 3 september 1956 onze oudste broer Jan, op de leeftijd van slechts 20 jaar. Hij heeft de geboorte van zijn zoon niet mogen beleven."
Br. Wobbe van der Veen vertelde dat toen Jans Hofman na bovengenoemde gebeurtenissen weer in eigen gemeente voorging hij sprak naar aanleiding van bovenstaande bijbelgedeelte.
Romeinen 8:38 en 39
"Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten,
noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte,
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onze Here."
Hoe nu verder?
Henk Hofman schrijft : "Na het overlijden van moeder nam onze zus, alsof dit de gewoonste zaak van de wereld was, nog maar 18 jaar jong, de zware taak op haar schouders het gezin, vader en 7 broers, Albert 16 jaar, Henk 15 jaar, Luuk 14 jaar , Bouke 13 jaar, Jannes 11 jaar, Egbert 10 jaar en Wim 3 jaar, te runnen." Volgens Henk had Tjitske daarvoor een lintje verdiend! Hij begreep later pas, toen zijn eigen dochter (Ria) 18 jaar werd, hoe zwaar de taak van onze zus moet zijn geweest. Toch heeft Tjitske de zware taak op meer dan voortreffelijke wijze weten te verrichten.
Overlijden vader.
Ook vader is niet oud geworden. Al jaren leed hij aan astmatische bronchitis. Hij overleed op de leeftijd van 56 jaar op 22 november 1963.
(Op diezelfde dag, 22 november 1963, werd ook de (35ste) Amerikaanse president John F. Kennedy (geb.29 mei 1917) vermoord)

Eén van zijn lievelingsliederen was : Lofzangen en Gebeden lied 451.
Mijn ziel verlangt naar U,
mijn een'ge hope nu
in zonde en dood!
Ik heb Uw stem verstaan;
nu wil ik ook voortaan
geen eigen wegen gaan;
Zie, Heer, mijn nood.
-----------------------
Hoe heb ik U weerstreefd,
U, die mij redding geeft,
Heiland en Heer!
Voor offers steeds bevreesd,
weerstond 'k Uw Heil'gen Geest,
'k Ben U ontrouw geweest,
o trouwe Heer.
-----------------------
Mijn ongehoorzaamheid,
mijn dwalen te allen tijd
verteren mij.
O Heer, vergeef 't uw kind,
dat nergens rust meer vindt!
Gij, die mijn ziel bemint,
maak Gij mij vrij!
Dat ik met U, o Heer,
't verloor'ne zoeken leer'
in al zijn noood!
Christus, mijn Levenskracht,
sterk mij door uwe macht,
Gij, die mij wederbracht,
uit zonde en dood!
Het refrein uit de bundel van Joh. de Heer werd er altijd aan toegevoegd.
(Joh.de Heer 302)
Aan U mij toevertrouwend geef ik U geheel mijn hart;
Op Uw belofte bouwend, rust mijn ziel van smart.

De kinderen trouwen
Jan Hofman en Bregtje Danker, klik voor groter formaat! Otto Bodewits en Tjitske Hofman, klik voor groter formaat! Albert Hofman en Ro Bischop, klik voor groter formaat! Henk Hofman en Minie de Jonge, klik voor groter formaat! Luuk Hofman en Janneke Grooten, klik voor groter formaat! Bouke Hofman en Jaco Koops, klik voor groter formaat! Jannes Hofman en Liesbeth Schouten, klik voor groter formaat! Egbert Hofman en Coba Bischop, klik voor groter formaat! Wim Hofman en Janneke Grooten, klik voor groter formaat!
NAAM GEBOORTE & TROUWDATUM GEGEVENS ECHTGENO(O)T(E) OVERIGE
Jan Hofman 6 juli 1936, (Jan) trouwde, 19 jaar oud, in maart 1956 in Emmen Bregtje Danker, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 14 augustus 1934. Jan is overleden op dinsdag 4 sept. 1956.
20 jaar oud.
Bregtje is overleden op donderdag 10 april 2003,
68 jaar oud.
Tjitske Hofman 27 sept. 1937, (Tjik) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 11 november 1959 in Odoorn Otto Bodewits, 25 jaar oud, geboren op zondag 13 mei 1934 in Exloo.   
Albert Hofman 1 april 1939, (Albert) trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 1 september 1959 in Emmen Roelie (Ro) Bischop, 20 jaar oud, geboren op woensdag 16 augustus 1939 als dochter van Roelf Bischop en Jantje Blank.Albert is overleden op donderdag 13 februari 2003,
63 jaar oud.
Hendrik Hofman 28 juni 1940, (Henk) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18 juni 1964 in Odoorn Miny de Jonge, 24 jaar oud, geboren op vrijdag 29 december 1939 als dochter van Jan de Jonge en Hendrika Kroeze.   
Jan Lukas Hofman 25 aug. 1941, (Luuk) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 december 1965 in Odoorn Janneke Grooten, 19 jaar oud, geboren op vrijdag 21 juni 1946 als dochter van Koop Grooten en Everdina Minke (Dientje) Nijland. Luuk is overleden op donderdag 11 maart. 2021,
79 jaar oud.
Bouke Hofman 30 okt. 1942, (Bouk) trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 4 juni 1963 in Odoorn Jacobje (Jaco) Koops, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 6 oktober 1942 als dochter van Pieter Koops en Willemtje van Dijk.   
Jannes Hillechienus Hofman 15 aug. 1944, (Jannes) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 20 maart 1970 in Eindhoven Liesbeth Schouten, 19 jaar oud, geboren op woensdag 10 oktober 1950.   
Egbert Hofman 30 sept. 1945, (Eb) trouwde, 19 jaar oud, op maandag 19 juli 1965 in Emmen Coba Bischop, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 20 maart 1945 als dochter van Roelf Bischop en Jantje Blank. Coba is overleden op zaterdag 23 jan. 2016,
70 jaar oud.
Harm Willem Hofman 20 april 1952, (Wim) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 14 december 1972 in Emmen Janneke Grooten, 19 jaar oud, geboren op maandag 14 september 1953 als dochter van Otto Grooten en Martha Schoonbeek.   
Janna Hofman donderdag 26 november 1953 in 2e Exloërmond, Odoorn.    Janna is overleden op donderdag 23 februari 1956 in 2e Exloërmond, Odoorn,
2 jaar oud.
Janna, klik voor groter formaat! Op de grafsteen van Janna staat de vermelding: Lucas 18:16
De tekst uit dit bijbelgedeelte is:

"Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods."


De familie wordt groter!
De familie wordt groter
Heb je informatie, nieuws, aanvullingen :
mail : hofmanclan@solcon.nl