HOFMANCLAN - Welkom op de site van de familie Hofman

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2


Hoe was het vroeger in het gezin?
We wensen je veel lees en kijkplezier

Egbert Hofman vertelt over vroeger :
VROUGER, achter in de Kielen
Wat is der veul veranderd in de loop van de tied. As ik bevubbeld bie mien kinder kom, zui ik dat de dingen tegenwoordig haail aans goan dan vrouger. En as ik eerlijk bin, heb ik t idee dat t er nait beter op worden is. 'k Wait nait hou t bie joen kinder gait, mor as ik of en tou aandern heur proaten, gait t overol zo'n beetje op zulfde menaar.

As ik vrouger thuus kwam van t waark, ston Coba mie ol op te wachten. 'n Dikke smok en: "wolst eerst nog 'n koppie koffie of govve drekt eten". En t eten ston kloar. Ik had gain telefoontje had op t waark van "nemst eevm wat mit van de Chinees, want 'k heb gain tied had om eten te koken". Oké, der wazzen ook nog gain mobieltjes, mor t kwam ook nait veur dat t eten nait kloar was. Nait dat dat van plietsie mos of zo, nee, t was laifde veur mekoar. Kerels mossen pokkelen op heur waark, vraauwluu pokkelden in huus.

Ook ol hadden wie ton geld had veur 'n twaide autogie - geld veur 'n eerste auto was der nait ains - vraauw had der niks aan had, want zij had gain tied om bie heur huusholden der ook nog es tussenuut te kniepen. En als wie noa t eten toavel oprumen gingen, konnen wie d' boudel zo op t aanrecht zetten, want doar ston nog niks, dai was hailemoal leeg. Kom doar nou es om. Ons kinder hebben nou olmoal 'n ofwasmesien. Ze dochten dat ze t dan gaauwer schier hadden. Mor ast der nou komst te koffiedrinken krigst 'n koppie uut ofwasmesien en t aanrecht stait eevmzogoud ook nog vol. Jonges, wat hebben ze tegenwoordig 'n raive.

Roem in de klairoazie zitten ze ook en dat lotten ze ook wel goud zaain want ast bevubbeld bie trabbe omhoog kikst, zugst metain wat ze aan kleren hebben; op elke traptree ligt wel wat. En mit klaainkinder is t al nait aans, hebben ook van olles . "Opa met mij spelen", zegt klaainzeun tegen mie, pakt mie bie d' haand en nemt mie mit noar d' houke van de koamer en gait op de grond zitten. En doar ligt mie toch ain baarge speulgoud. As Sunterkloas in mien kinderjoaren zoveul uut te dailen har, had huil Twaide Mond feest had. Stoan de wereld trekkers, vrachtwoagens en gewone autoos. En ast ain huussie baauwen wist? Hai het wel ain emmer vol Legostainen. t Kind wait zulf ook nait wat hij t eerstes of t lestes griepen mout en van ellende lopt e der doarom mor weer bie vot.

Wie woonden vrouger achter in de Kielen in ain "twee onder één kap". Vrouger haide dat d' helfte van n dwaarskeet.
t Huus is net weer verkocht; veur 150.000 euro, t was dus nait niks woar wie ton in woonden. Wie speulden doar vrouger oltied boeten, beholve als t regende vanzulfs mor wanneer regende t vrouger nou. En ollaain was je in dai tied ook nait want bie elk huus heurde ook 'n koppeltje kinder. Wie konnen bie de mainsten ook gewoon rondom de keet rennen want siertoenen bestonden ton nog nait en gainaaine had 'n hek om t huus. Nou binnen baarms olmoal mooi gruin, mor ton waren ze veur de huuzen woar gezinnen met kinder woonden hoast overal zwaart. Ollennig in de baarm aan de wieke gruide gras. Woar baarm zwaart was, wui speuld. Golla, landveroveren of hinkelen. Doar mos je lienen veur trekken en doar kon je gain gras bie bruken. En 's oavms tegen donkern, soamen mit grode jonges uut de buurt, bollebenieren. Hou t precies ging wait ik nait meer, mor t was 'n geren en gegier van jewelster en hartstikke spannend. t Was ducht mie ain combinoatie van blikspoit en votkroepertje. Wat 'n feest.

In ons tied was t in de zummer oltied mooi weer. Wie zaten dan d' haaile dag aan, of in t wotter. Bie ons veur t huus was t ook net as aan t strand. Omdat wie voak in d onderwòle speulden glooide d wiekswòle ol of vanof stroade zo noar t wotter tou. Woar ze tegenwoordig heul veur noar Frankriek rieden, dat hadden wie vrouger gewoon veur t huus. Jò, wie binnen echt in luxe groot brocht. Mor joe mouten t wel zoin. Bie ons vrouger gain sporthal, sportschool of fitnisruumtes. Gain kartboane, bowlingcentrum of pretparken. Achter in de Kielen hadden wie t allemoal rondom t huus.
En in ons kindertied wazzen der nait ollaain haide zummers mor ook oltied dikke winters. Olle joaren stonden wie op scheuvels. Omdat ons voader ook gek was van scheuveln, wazzen wie voak de eersten dai op t ies luipen. Ach, en wat woog je als kinder ook, niks ja. En nait ollaain t scheuveln ging mooi, mor wie gingen dan ook wiekswollen ofbranden. t Huil joe geliek ain beetje waarm.

En dan nog gasdellen steken. Veural achter in de wieken en in 78e wieke zaten veul gasdellen. Luchtbellegies in t ies, woarvan sommigen met gas vult waren. Dellen in t ies, 'n stukofwat boven mekoar en dan ook nog noast mekoar, allemoal mit mekoar verbonden. Wie konnen ze der precies uut. Gasbellen waren net eevm anders dan luchtbellen. Wie tikden mit hakke van scheuvel ain gatje in de delle, lucifer der bie en oeps, ain vlam van jewelster. Joe mossen de kop wel vlot achteruut trekken, aans was je zo joen wenkbraauwen kwiet en as je gain mutse op hadden t hoar der bie. Job Boas ston der ook 'n keer bie. Job ston altied op sokken op scheuvels. Jonges, en de vlam sluig om aan de bainen langes, dat hai ston in ain keer zowat op blode vouten op scheuvels, zo'n vlam kwam der uut dai delle. Wat 'n tied.
's Oavms zellen ons olders wel weer dankt hebben dat d' heule schoare t er weer leevmtig ofbrocht het. Want reken der op dat dat zôrge geevm het, zo'n schoare kwoaijonges. 'k Wait wel zeker dat aan dat danken bidden veurof goan is.

Van de feestdoagen wazzen de Kerstdoagen natuurlijk t grootste feest. Dan kwam de kerstboom in huus. Wie wazzen met 'n dikke huusholden, mor der was altied nog plek veur 'n boom. En dat was wel eevm aans as tegenswoordig. In ons tied kon je nog roeken dat der 'n kerstboom in huus ston. Niks gain kunstboompies. Tegenwoordig branden keersies zowat dag en nacht; kinder lopen der noa 'n zetje zo aan veurbie. Wie hadden nog echte keersies. Wie konnen hoast nait wachten dat t donker wui want dan gingen keersies aan. En omdat t gain zwieneboudel worden mog, wuirden der onder de boom ook altied eevm kraanten legd want lekken dat dai keersies deden. Wie zaten der met d' huile huusholden dan noar te kieken. En wie zôchten ons dan elk ain keersie uut, woarvan wie dochten dat e t langste braande. Joe konnen der tondertied op wachten, want noa tien menuten waren ze veur d'helfte opbrand en d'aander helfte lag op de kraanten onder de boom. En vanzulfs wuirden der ondertied ook kerstversies zongen, op t trap"rgeltje begelaaid deur mien oldste bruir of mien zuster. Of t Kindje Jezus ton ol de grootste rol bie mie speulde? 'k Denk van nait. Toch is t zoad streud, ontkiemt en tot wasdom kommen. Nee, nait tot volle wasdom, nog langenait, mor dat zal hier op oarde ook wel nait gebeuren.

Terugge kiekend op mien kinderjoaren kin 'k nait aans zeggen: Achter in de Kielen, In dankboare herinnering.

 
Heb je informatie, nieuws, aanvullingen :
mail : hofmanclan@solcon.nl