HOFMANCLAN - Welkom op de site van de familie Hofman

Vanwege Corona G E E N - F A M I L I E - D A G    2 0 2 1    ZONDAG    30 mei !
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Het nieuws kan hier worden gedeeld of via de whatsapp van de familie.
Wil je hier het nieuws delen, laat het dan even weten d.m.v. het CONTACT-FORMULIER of mail : hofmanclan@solcon.nl

Deel souvernirs Nieuw Guinea van Luuk naar Museum. ma. 13 sept. 2021
Geke en Charles hebben een doos vol spullen, dia's, foto's, tamtam, schelpen enz. naar Apeldoorn gebracht voor het opzetten van een museumpje. Meneer Kaisiepo belde Luuk vorig jaar voor souvenirs van Nieuw-Guinea en vroeg of Luuk iets wilde afstaan voor zijn op te zetten museum. Kaisiepo is afkomstig van Manokwari. Hij had president kunnen zijn van Papoea-West Guinea, met een paleis en badend in grote weelde. Maar Bernhard Th. W. Kaisiepo (75) woont heel gewoon in Apeldoorn en werkte als ober, chauffeur en bankemployee. Op papier is hij schatrijk. Maar Indonesië houdt zijn vaderland bezet. Inclusief het bezit van zijn eigen Kaisiepo-clan.
Sabbatsjaar van 7 september 2021 - 26 september 2022. ma. 6 september 2021
Het sabbatsjaar of sabbatjaar is het zevende of rustjaar bij de Israëlieten, het jaar dat de landerijen volgens de wet van Mozes braak moeten liggen en geen schulden geïnd mogen worden. Zie Exodus 23 : 11; Leviticus 25: 1-7; Deuteronomium 15: 1-9; 31 : 10. De Bijbel leert ons dat de wet een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien. (NBV Hebreeën 10:1) Het sabbatsjaar en het jubeljaar zijn beide heenwijzingen, zij het in verschillend opzicht, naar het toekomstige vrederijk van de Here Jezus, Die de Christus is, dat, naar veler verwachting, in het zevende millennium na de scheppingsweek zal vallen. Het verschil tussen beide voorafschaduwingen van het vrederijk is dat het sabbatsjaar vooruitziet op de rust (vgl. Hebreeën 4:9) en het jubeljaar op het herstel (Handelingen 3:21) en de vrijheid (Romeinen 8:21) die zullen komen.

Reinder van der Zwaag en Marije Koster gaan op 3 september trouwen. ma. 12 juli 2021

Toekomstig adres :
Werfstraat 39
9503BS Stadskanaal.

Giel en Eline gaan trouwen. vri. 18 juni 2021


vrijdag 25 juni 2021
ons adres:
Schoutenlaan 18
9502 CZ Stadskanaal

Jacoline Supheert heeft eigen website. do. 17 juni 2021

naar link ⇒ studio-rooz.nl
Jacoline Supheert heeft eigen website!
Jacoline Supheert heeft eigen website met bijbehorende webwinkel.
Ze biedt de volgende producten:
 • lijntekening
 • portrettekening
 • huisdieren
 • 2 kaartsetjes
 • geboortekaart ontwerpen
 • trouwkaart ontwerpen
 • logo's maken
Ze schrijft : "Neem gerust contact met me op voor de mogelijkheden!"
mail : Jacoline Supheert

Inderdaad: wat een rijkdom! za. 12 juni 2021
Alvast een voorschot op de toekomst! di. 8 juni 2021
Jans (Bzn) 57 jaar, Erik 50 jaar. zo. 23 mei 2021
Zondag 23 mei, 1e Pinksterdag.

Jans Hofman speelt, zoals meestal op de zondag, in het combo van de Baptisten gemeente te Stadskanaal-Zuid. Ook op deze 1e Pinksterdag. Voor Jans een bijzondere dag, want het is ook zijn 57e verjaardag!


Erik Hofman is op deze dag eveneens jarig.

Erik is nu 50 jaar, en heeft dus Abraham gezien. Abraham zien is toch ook een bijzondere belevenis. Reden om dankbaar te zijn, als we terug denken aan maart 2020 waar Erik vanwege een ernstige bloedvergiftiging (sepsis), veroorzaakt door een pneumokok bacterie, met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis, afdeling IC.

Poldertuin 10 mei 2021, zonder woorden ma. 10 mei 2021

Achterkleinkind zingt in combo z0. 9 mei 2021
Achterkleinkind zingt in combo Baptisten gemeente Stadkanaal

Nora Rozema (links op de foto),
dochter van Daan en Joke, kleinkind van Jans en Liesbeth en achterkleindkind van Bouke en Jaco zingt op zondag 9 mei, op moederdag dus, in het combo van de Baptisten gemeente te Stadskanaal-zuid.

De 7 Noachidische wetten za. 1 mei 2021
Is de Torah van Mozes een waarheid voor de hele mensheid, of het nu Joods is of niet? De Torah (zoals uitgelegd in de Talmud -Sanhedrin 58b) presenteert zeven mitswot voor niet-Joden om in acht te nemen. Deze zeven wetten zijn de pilaren van de menselijke beschaving en worden de "zeven wetten van Noach" genoemd, aangezien alle mensen afstammen van Noach.
De zeven wetten zijn:
 1. Avoda Zara:
  het verbod van afgodendienst, aanbid geen valse goden.
 2. Birkat HaSjeem:
  het verbod van G'dslastering, vervloek God niet.
 3. Sjefichoet Damiem:
  het verbod van moord, moord niet.
 4. Arajot:
  het verbod van bloedschande, wees niet seksueel immoreel.
 5. Gezel:
  het verbod van diefstal, steel niet.
 6. Ever Min Hachai:
  het verbod een lidmaat van een levend dier af te snijden, eet geen ledemaat die is verwijderd van een levend dier.
 7. Diniem:
  het gebod van rechtsspraak. Zet rechtbanken op en breng overtreders voor de rechter.
Maimonides legt uit dat ieder mens die getrouw deze wetten naleeft, een gepaste plaats in de hemel verdient.

Toen koning Salomo de heilige tempel in Jeruzalem bouwde, vroeg hij God ook specifiek om gehoor te geven aan het gebed van niet-joden die naar de tempel komen (1 Koningen 8: 41-43). De profeet Jesaja zegt: "Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken." (Jesaja 56:7) De dienst in de Heilige Tempel tijdens de week van Soekot omvatte in totaal 70 stierenoffers, wat overeenkomt met elk van de 70 naties van de wereld. (In Genesis 10 lezen we hoe zeventig volken van de wereld van de drie zonen van Noach afstammen).

Volgens de Here Jezus:
Mattheüs 22:36-46
Hij (een wetgeleerde) zei: 'Meester, wat is de belangrijkste regel in de wet?' Hij hoopte dat Jezus iets verkeerds zou zeggen. Jezus antwoordde: 'De eerste en belangrijkste regel is deze: "De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand." Maar de tweede regel is net zo belangrijk: "Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf." Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.'

Jezus zei tegen de groep farizeeën: 'Ik heb voor jullie een vraag over de messias. Van wie is hij een zoon?' De farizeeën antwoordden: 'De messias is de zoon van David.' Jezus zei tegen hen: 'Maar David zelf noemde hem Heer. Want dit zijn Davids woorden, die de heilige Geest hem liet zeggen: "God zei tegen mijn Heer: Kom naast mij zitten, aan de rechterkant. Ik zal je vijanden diep voor jou laten buigen." David noemde de messias dus zijn Heer. Hoe kan de messias dan tegelijk Davids zoon zijn?'

Niemand van de farizeeën kon daar een antwoord op geven. Vanaf dat moment durfde niemand meer een vraag aan Jezus te stellen.
Weet jij het antwoord? Wie is Jezus?

Portugal opent 's werelds langste hangende loopbrug za. 1 mei 2021
In Portugal is nu de langste wandelhangbrug ter wereld geopend.
De loopbrug is 516 meter lang en hangt 175 meter boven de grond. De brug is alleen voor voetgangers. Er zijn uiteraard langere bruggen te vinden, maar daar gaat ook ander verkeer overheen. Ponte 516 Arouca is echt alleen voor voetgangers. De naam Ponte 516 Arouca verwijst naar de lengte van de wandelhangbrug. Er is 3 jaar aan deze brug gebouwd. Inmiddels is 'ie geopend voor bezoekers. Met de opening van Ponte 516 Arouca is de Charles Kuonen Hängebrücke in Zwitserland, bij Visp richting Zermatt, (494 meter) nu de tweede langste hangbrug voor voetgangers ter wereld.
Waar ligt de Ponte 516 Arouca brug?
De Ponte 516 Arouca hangt 175 meter boven de Paiva-rivier, in Arouca Unesco Global Geopark. Je vindt de brug zo'n 80 kilometer ten zuid-oosten van de stad Porto. De brug heeft een metalen roostervloer zodat je tijdens het wandelen ook kunt zien wat er onder je is. De hangbrug verbindt de helling van de Aguieiras-waterval met de Paiva-loof. Het zijn twee hoogtepunten van het Arouca Geopark.

=

Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag) Israël vri. 9 april 2021
Zaterdag 17 april 2021 viert Israël Jom Ha'atsmaoet
Op de 5e Ijar viert Israël Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag), dit is de viering van de geboorte van de staat Israël. Op 5 Ijar 5708 (ofwel 14/15 mei 1948) werd de onafhankelijkheidsverklaring van Israël afgekondigd en de staat gesticht. In Israël is dit een nationale feestdag, ook daarbuiten wordt Jom Ha'atsmaoet in joodse kring gevierd. Er worden psalmen gezongen en speciale gebeden gezegd, waarin de hoop wordt uitgesproken op vrede voor Israël en haar bewoners.

Henk Hofman opnieuw iedereen de baas! do. 1 april 2021
De winnaar is : Henk Hofman uit Emmen.
De Drentse Taolquiz 2021 van Dagblad van het Noorden en het Huus van de Taol heeft 210 goede inzendingen opgeleverd. De goede oplossing was een heel toepasselijke: Hol de bienen under 't lief. De quiz daagde zaterdag 6 maart de lezers van Dagblad van het Noorden uit om de kennis van het Drents te testen. Niet iedereen wist de oplossing compleet te krijgen, want pittig was het wel deze keer. Opmerkelijk deze keer is dat lang niet alle inzenders uit Drenthe kwam. Drenten van elders deden graag mee, zo bleek. De winnaar van een groot verrassingspakket is geworden Henk Hofman uit Emmen.

Saphira Marianna geboren za.13 mrt. 2021

Saphira Marianna Patel

Heel klein, maar fijn.
Dochter van Sai en Marianne.
Zus(je) van Rohan Willem.
Wim en Janneke zijn de trotse opa en oma.

Luuk bevorderd tot heerlijkheid. do.11 mrt. 2021
2 Corintiërs 5:1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
De afscheidsdienst is dinsdag 10.00 uur. (vanwege corona in familiekring)
Uitvaartcentrum Cereshof
Ceresstraat 4a, 9502 EA Stadskanaal
LEVENSLOOP    Luuk Hofman 1941-2021

Luuk weer thuis. di. 9 mrt. 2021
Luuk is sinds maandagavond weer thuis, maar is nog niet helemaal genezen. Waarschijnlijk heeft hij nog een lange weg te gaan. Maar..... hij krijgt ondersteuning van medicijnen, zuurstof, rolstoel, rollator, Janneke, kinderen, klein kinderen, familie en thuiszorg.
(hoewel hierbij de meest belangrijke nog niet eens is genoemd!)

Luuk van Verpleeghuis De Horst weer terug naar Scheper ziekenhuis. di. 2 mrt. 2021
Luuk is vandaag van Verpleeghuis De Horst weer terug naar het Scheper ziekenhuis. Hij krijgt dexamethason toegediend. Het medicijn dexamethason is effectief als behandeling bij ziekenhuispatiënten met COVID-19 die zuurstof krijgen toegediend of aan de beademing liggen. Dat stelt de CHMP, het geneesmiddelenbeoordelingscomité van het Europese Medicijnagentschap, op basis van de beoordeling van gegevens uit verschillende onderzoeken.

Luuk van Scheper ziekenhuis naar de Horst. za. 27 febr. 2021
Luuk en Janneke
Luuk gaat van het Scheper ziekenhuis naar de Horst vanwege een te kort aan bedden op de corona afdeling. Daar is hij inmiddels en heeft een kamer voor zichzelf. Hij gaat een klein beetje vooruit, is o.a. zelf naar de w.c. gelopen en dat vond de dokter een knappe prestatie. Janneke ligt alleen thuis in quarantaine.
N.B. Ook Patiënten op de revalidatieafdeling van het ziekenhuis Refaja in Stadskanaal zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dinsdag werd het virus vastgesteld op de Kortdurende Intensieve Zorgafdeling, de KIZ. De zieken zijn overgeplaatst naar de speciale corona-afdeling in De Horst in Emmen. Inmiddels zijn ongeveer dertig van de 44 bedden op de speciale corona-afdeling in De Horst bezet.

Ro is genezen verklaard van corona.. do. 25 febr. 2021
Update situatie Ro.
Mama is inmiddels genezen verklaard en met haar de meeste andere bewoners. Vanaf komend weekend mogen we weer op bezoek of ma halen voor een bezoekje bij ons thuis. Ze kijkt er erg naar uit. Wel hebben we het gevoel dat ze sneller achteruit is gegaan. Ze geeft veel aan dat ze naar huis gebracht wil worden en ze bedoelt dan Weerdinge. Na een praatje aan de telefoon geeft ze aan er maar op te vertrouwen dat ze een slaapplek heeft voor de nacht. Ik leg het haar dan nog een paar keer uit en uiteindelijk vindt ze het goed zo. We zijn dankbaar dat ze niet heel erg ziek is geweest al was ze zeker niet fit en is ze echt wel ziek geweest maar is ze gelukkig steeds onder de mensen gebleven en niet steedsop bed komen te liggen. Wel was ze depressief onder het hele gebeuren, ook omdat ze steeds vergeet dat zoiets als Corona bestaat. Ook bijna alle medewerkers zijn inmiddels weer aan de slag. We zijn blij dat ze weer terug kunnen naar normaal en het weer vertrouwd gaat aanvoelen. Dankzij de geweldige lieve zorg van de medewerkers weten we dat ma goed verzorgd wordt en dat er tijd voor haar vrijgemaakt wordt om haar gerust te stellen en er voor haar te zijn.
Lieve groetjes, ook namens Teska en Anja,
Jannie en Hilko

Luuk opnieuw in Scheper ziekenhuis Emmen. wo. 24 febr. 2021
Luuk is positief getest op corona.
De huisarts zei dat hij weer opgenomen moest worden. Dat is inmidddels dan ook gebeurd. Janneke moet nu zelf ook in quarantaine (zal niet mee vallen) Ze voelt zich grieperig worden, hoofdpijn, hoesten en koud. Dus op tijd naar bed. Luuk ligt op Covid afdeling, 1e verdieping, kamer 138.

Poerimfeest.
Poerim 2021 is van donderdagavond 25 februari tot vrijdagavond 26 februari.
Poerim is een uitbundig en vrolijk voorjaarsfeest dat wel iets wegheeft van het katholieke carnavalsfeest. Iedereen komt verkleed naar de synagoge: sommigen als koningin Ester, anderen als oom Mordechai, of hoe ze ook maar willen komen. Die avond wordt in de synagoge de boekrol met het verhaal van Ester voorgelezen. Steeds als de kinderen de naam horen van de boosaardige Haman die het Joodse volk wil uitroeien, beginnen ze te gillen en te fluiten. Ze maken zoveel mogelijk lawaai met ratels, zodat zijn naam niet meer te horen is.
Het woord 'poer' komt uit de Oudperzische taal en betekent 'lot'. Daarom wordt Poerim ook wel Lotenfeest genoemd. Haman bepaalde - naar Perzisch gebruik - met een lot op welke dag de massamoord moest plaatsvinden. Op het Poerimfeest herdenken de joden dat hun lot een wending nam: de dag die hun ondergang zou worden, veranderde in een feest.

200e Hofmanclanner geboren! wo. 17 febr. 2021
MATTIAS BOELHOUWERS

Mattias
"gave van JHWH"
"geschenk van God".

Mattias Boelhouwers geboren te Groningen.
Maandag 17 februari is om 07.13 uur
Mattias Boelhouwers
geboren (3500 gram) in het Martini ziekenhuis Groningen.
Pieter en Rachel zijn de trotse vader en moeder.
Jan en Wi-ja de trotse opa en oma. (5e kleinkind)
Bouke en Jaco de trotse overopa en overoma.


Zijn levensgeschiedenis lees je hier.

UPDATE : Luuk opnieuw in Scheper ziekenhuis Emmen. ma. 15 febr. 2021
Dag familie,
Luuk was de laatste tijd weer erg kortademig en het zuurstofgehalte bleef veel te laag. Vanmiddag is de huisarts geweest en constateerde dat er iets gedaan moest worden. Luuk wilde het liefst naar het ziekenhuis om aan de zuurstof te gaan. We konden ons melden bij de spoedeisende hulp. Geke is ook meegeweest en is in de auto blijven wachten van 14.45u. tot 18.30 uur. Luuk onderzocht op corona (negatief), hartfilmpje, bloedonderzoek, longfoto.... Het was er enorm druk, zei de zuster, vandaar dat we zo lang moesten wachten. Vanavond zal ik even bellen. Luuk lag nog niet op de kamer. Hij ligt in Ziekenhuislocatie Scheper op de 4e verdieping acute zorg.
Blijkt bij een bezoek aan de Spoedeisende hulp of de polikliniek dat meteen moet worden opgenomen, dan komt men terecht op de Acute Opname Afdeling (AOA). Op de Acute Opname Afdeling worden 24 uur per dag en 7 dagen per week patiënten opgenomen met uiteenlopende klachten die bij verschillende specialismen horen. De Acute Opname Afdeling bevindt zich op de 4e verdieping van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen (afdeling Oost 4).
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen
Lieve groet,
Janneke.
Luuk is vrijdag de 19e februari weer thuis gekomen.

Reden tot dankbaarheid! z0. 14 febr. 2021

Update Ro heeft corona. di. 9 febr. 2021
Beste familie,
Ik zag een bericht van ma op de Hofmanclan vandaar even een update.
Ma heeft inderdaad corona. Op de kamer blijven was alleen het advies voor de mensen die niet besmet waren, en geen moeten maar wel een proberen. Anderhalve week geleden waren 15 van de 21 bewoners besmet en 7 verzorgers, Nu zijn er 13 verzorgers besmet en 20 bewoners. De eerste verzorger is inmiddels genezen en weer aan het werk. Ze hebben ma wel verteld dat het beter was op haar kamer te blijven maar dat vergat ma binnen een paar tellen waardoor ze overal liep. Wij hebben toen aangegeven daar niet al te moeilijk over te doen en haar maar gewoon haar gang te laten gaan. Toen ma afgelopen dinsdag positief was was dat geen verrassing. Ma klaarde helemaal op omdat ze weer gewoon aan de sjouw kon door het huis en weer samen met de andere bewoners kon eten en in de woonkamer kon zijn. Ze had eerst milde klachten maar voelt zich nu toch echt niet goed. Gisteren is de huisarts geweest die een kuur heeft voorgeschreven. Ondanks alles eet ze goed en zit ze graag bij de andere bewoners. Ze wordt ontzettend goed verzorgd waar wij enorm dankbaar voor zijn. We worden de hele dag op de hoogte gehouden door de rapportage van de medewerkers, dit zijn hele kleine noties waardoor wij toch weten hoe het met haar gaat. Is er meer aan de hand zoals gisteren het bezoek van de huisarts dan worden we gebeld. Mochten we dat willen dan mogen we altijd op bezoek in beschermende kleding maar zolang het zo blijft als het nu is lijkt ons dat niet verstandig en voor ma niet echt nodig. Ze is daar thuis en op haar gemak. We bellen haar regelmatig. Ook bij de overige bewoners zijn de klachten niet heel ernstig en zien ze heel langzaam een kleine verbetering. Omdat ma iets later besmet was duurt het nog iets langer voor we bij haar verbetering gaan zien maar tot nu toe tellen ze bij het Rietveld en tellen wij onze zegeningen.
Hartelijke groet ook namens Teska en Anja,
Jannie
Henk en Miny ook Corona. ma. 8 febr. 2021
Henk en Miny zijn getest, uitslag positief.
We wisten wel dat beide positief zijn en positief klinkt positief maar is dus niet altijd positief.
1. Blijf thuis, ontvang geen bezoek - huisgenoten blijven ook thuis
 • U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn.
2. Hoe ga ik met de mensen om die bij mij in huis wonen?
 • Blijf zoveel mogelijk in uw eigen kamer. Daar slaapt u ook en u slaapt alleen.
 • De andere mensen in huis komen zo weinig mogelijk in uw kamer.
 • U heeft zo weinig mogelijk contact met de mensen in huis en u blijft op 1,5 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
 • Gebruik uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen.
 • Gebruik uw eigen tandenborstel.
 • Gebruik uw eigen aparte handdoeken.
 • Als er meerdere badkamers en toiletten in het huis zijn, gebruik dan een ander toilet en een andere badkamer dan uw huisgenoten. Heeft u 1 toilet en 1 badkamer in huis die u deelt met uw huisgenoten? Zorg dan dat toilet en badkamer elke dag worden schoongemaakt. Zorg als het kan voor frisse lucht in deze ruimtes, door het raam 30 minuten open te zetten.

Ro in het Rietveldhuis (Emmen) heeft Corona za. 6 febr.. 2021
Ook het Rietveldhuis in Emmen is in de greep van Corona
Bijna iedereen in het Rietveldhuis heeft inmidels Corona, dus Ro ook. De meeste mensen hebben griepachtige klachten. Om de mensen op hun kamer te houden is niet zo eenvoudig. Gisteren (ma. 8 febr.) is de huisarts geweest die een kuur heeft voorgeschreven. Ondanks alles eet ze goed en zit ze graag bij de andere bewoners. Ze is daar thuis en op haar gemak.

Otto en Tjitske hebben Corona vr. 5 febr.. 2021
Otto en Tjitske in de greep van Corona
Ze hebben lichte tot matige symptomen, zoals vermoeidheid e.d.
Gelukkig hebben ze hulp van gekwalificeerde medewerkers die hen in deze moeilijke periode bijstand verlenen.
Henk en Miny zijn vanwege de contacten in quarantaine en worden morgen (za. 6 febr.) getest.

Jan en Teska van der Werf winnen prijs. zo. 31 jan. 2021
Jan en Teska van der Werf winnen kerstversieringprijs.
Jan en Teska van der Werf gaan binnenkort voor 100 euro boodschappen doen
in de supermarkt van Poiesz Musselkanaal.
En ze hoeven niet af te rekenen bij de kassa.
Ze hebben de tweede prijs gewonnen
van de verkiezing 'de mooiste kerstversiering'.

Donald Trump een Sycofant? zo. 10 jan. 2021
Donald Trump een sycofant.
Volgens Nicholas Kristof, sinds 2001 columnist voor de New York Times, is Donald Trump een sycofant. Een Sycofant (Oudgrieks: Sykophántês) was in het oude Griekenland, en met name in het oude Athene, de (eerder spottende) benaming voor een persoon die het recht van iedere Atheense burger om een medeburger aan te klagen misbruikte om zichzelf te verrijken of om persoonlijke of politieke tegenstanders onschadelijk te maken. Dus een vleier, kruiper, of pluimstrijker. Iemand die een ander aanklaagt om er zelf beter van te worden. Een sycofant betekende rond 1824 een beroepsverklikker. In het latijn spreekt men van sycophanta, d.w.z. gemene bedrieger, later vooral iemand die valse aanklachten doet. Oordeel zelf! Heeft Kristof een punt?

Ze waren nog lekkerder dan vorig jaar! wo. 31 dec. 2020
=
Henk & Miny en de jaarlijkse spekkedikken.
Taditie getrouw hebben Henk & Miny ook dit jaar weer spekkedikken gebakken. En het resultaat mag er weer zijn. Nog lekkerder dan vorig jaar, zo is te horen bij Wim & Janneke, Otto & Tjik, Bouke & Jaco en vele anderen. Zelfs Egbert kwam op de fiets vanuit het mooie en betoverende 2e Exloërmond nog langs om de heerlijke koek te eten.
En het recept? Dat is het geheim van de bakker.
Henk & Miny bedankt!
(alleen koekoek bakt ze bruiner)

Knoalster diamant. za. 26 dec. 2020
=
Knoalster diamant. (uit Kanaalstreek 23dec.2020)
De grote villa voor in Drouwenermond is gebouwd door Herman Albertus Somer. Hiervoor werd in 1905 door zijn toekomstige echtgenote een steen gemetseld naast de voordeur. De villa uit de Jugendstil periode met grote serre heeft op de eerste verdieping vijf slaapkamers en daarboven nog een zolder met twee grote ruimtes.

In 2019 kochten Jan en Teska van der Werf villa 'De Beuk'. De buitenkant van het gebouw heeft zijn echte elementen behouden en is beschermd Rijksmonument. Samen met hun familieleden is en wordt het pand volledig opgeknapt.

Het 2500 vierkante meter grote terrein is aangepast, kreeg een theetuin en is geschikt voor markten, buurtfeesten en vele andere activiteiten. Met de grote beuk verandert dit monumentale pand langzamerhand in een Knoalster diamant!
(zie ook bij 29 jan. 2020)

Een Heidelberg, de Rolls-Royce onder de drukpersen. w0. 17 dec. 2020
Een Heidelberg, de Rolls-Royce onder de drukpersen.
Deze drukpers uit 1902 vertrouwt moeiteloos de taal van 5000 jaar geleden aan het papier toe.
De pers werd speciaal ontworpen om oude Egyptische inscripties voor wetenschappelijke doeleinden te drukken. Meer dan een eeuw geleden maakten ontwerpers van de duizenden Egyptische hiërogliefen loden 'letters' waarmee regel voor regel oude teksten op papier konden worden gezet. Het apparaat, in het bezit van het Franse Instituut voor Oosterse Archeologie (IFAO) in Caïro, werd de achterliggende tijd grondig gerestaureerd. Na dertig jaar stilstand loopt de machine weer als een zonnetje.
Het is dan ook een Heidelberg, de Rolls-Royce onder de drukpersen.

Kerst en Nieuwjaarsgroet Henk & Miny w0. 17 dec. 2020

Chanoeka feest 2020. ma. 7 dec. 2020
Chanoeka 2020; donderdagavond 10 december tot vrijdagavond 18 december
Het Hebreeuwse woord Chanoeka betekent 'inwijding'. Met het feest wordt de herinwijding van de Tweede Tempel in 164 v. Chr. door Judas Makkabeüs gevierd. (De Makkabeeën waren een Joodse priesterfamilie die vanaf 167 v.Chr. de Makkabese opstand leidde tegen het Seleucidische Rijk) Het feest staat ook wel bekend als 'het feest van de lichtjes. In het Nieuwe Testament staat o.a. een verwijzing naar Chanoeka. Joh 10:22-23 Toen kwam het Vernieuwingsfeest te Jeruzalem; het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
Hij is het licht der wereld!

Douwe & Thea verhuisd! di. 1 dec. 2020
Douwe, Thea, Jeffrey & Minke zijn verhuisd.
Per 1 december wonen ze in Opeinde.
Opeinde (Fries: De Pein) is een dorp in de gemeente Smallingerland (provincie Friesland) en ligt onder de rook van Drachten. Opeinde is ontstaan ergens tussen de 1100-1400, op het einde van een zandrug. In 1484 werd het vermeld als Ypeynde, in 1529 werd het in het Fries vermeld als Opeyn, later die eeuw valt op een kaart te lezen Epein.
De vrijstaande woning (met ruime garage) heeft een mooi gesitueerde tuin en ligt aan open vaarwater en heeft een eigen insteekhaven. De traditioneel gebouwde woning is gelegen op een perceel van 694 m2. Energie label A.
Adres :
Teijeblauwsingel 9
9218 RT Opeinde

Luuk (weer) opgenomen in Scheper ziekenhuis. di. 17 nov. 2020
Luuk in Scheper ziekenhuis.
Luuk is dinsdag 17 november opgenomen in Scheper ziekenhuis. Was laatste weken erg kortademig. Hij heeft geen corona. Wel heeft hij weer vocht achter de longen en krijgt zuurstof. (Inmiddels hebben ze 3 liter vocht weggehaald) Dat zal waarschijnlijk enige geven.
Volgens de scan zijn de longen schoon.
Zondag 22 november mocht hij naar huis.
misschien beurt een muziekje op!

Raphaël Boelhouwers geboren! zo. 15 nov. 2020

Raphaël
Raphaël Boelhouwers geboren te Scheemda.
Zondag 15 november is om 12.47 uur
Raphaël Boelhouwers
geboren (3700 gram) in het Ommelander ziekenhuis Scheemda,
maar kon dezelfde middag naar huis.
Andries en Kimberley zijn de trotse vader en moeder.
Yara Louise en Cèlia Amira de trotse zussen.
Jan en Wi-ja de trotse opa en oma. (4e kleinkind)
Bouke en Jaco de trotse overopa en overoma.
(7e achterkleinkind)

Ommelander Ziekenhuis Scheemda

Welke vogels ken jij?

r..

rode k..
specht
s..
appelvink
appelv..

k..

boerenz..
boomklever
boomk..

bosu..

s..

vl..

huism..
vink
v..

houtd..

m..

winterk..

l..

Henk vult coronatijd met het in kaart brengen van de fietstochten van de afgelopen zomer.
1 april 2020 (geen aprilmop) elektrische fietsen aangeschaft.
Op 1 april jl. (geen aprilmop) hebben Miny en ik ons een elektrische fiets aangeschaft.
Na veel wikken en wegen hebben wij gekozen voor het merk Cannondale. Wellicht is het merk bij jullie niet zo bekend, maar menig Tour-de-France deelnemer won de ronde op een Cannondale. Niet dat wij van plan zijn deel te zullen nemen aan de Tour-de-France (de leeftijd speelt ons inmiddels parten) maar deze uiterst lichtgewicht fiets sprak ons buitengewoon aan. Dit vehikel is bijvoorbeeld lichter dan onze oude 'gewone' velo, de RIH (Rijwiel Industrie Holland) waar wij vele kilometers op hebben gefietst en menigmaal hierop naar Amersfoort zijn gepeddeld.
Eerst de familie.
Zoals jullie nog wel weten was april een bijzondere warme en mooie maand. Wij besloten onze zus en broers op de fiets te bezoeken en zodoende ook de nieuwe aanwinst even te showen.
 • Allereerst bezochten wij Egbert. Afstand 18.7 km. Via het prachtig veenkoloniaal dorp Valthermond fietsten wij door Exloërkijl: geboortedorp van ons beiden. Ik herinner mij onze luxe 2-onder-1-kapwoning nog heel goed. De achter- en voorkamer, ruime hal en 2 mooie bedsteden in de vrij grote voorkamer. Boven hadden wij de beschikking over 1 zeer grote slaapkamer waar met enige precisie een 3-tal ledikanten geplaatst konden worden. Ook herinner ik mij de grote slaapkamerramen. Als je daar voor stond keek je gemakkelijk de straat af, het kerkhof voorbij, richting Valthermond. Toen Miny en ik hier enkele minuten stil stonden te genieten van het verleden viel het mij op dat de slaapkamerramen toch niet zo groot waren en ook het huis leek mij kleiner dan die ik mij als kind en tiener herinnerde. De woning van Miny - enkele kilometers verderop - leek mij een stuk luxer. Maar daar heb je als kind gelukkig geen weet van.
  Egbert trakteerde ons op een heerlijk kopje thee, met een biscuit. Wat opviel was dat de beide armen van Eb onder de blauwe plekken (ecchymose) zaten. Hij had zojuist de tuin opgeruimd en misschien wel wat al te risicovol aan het snoeien geweest. Maar tja, wij (zwager en broers) hebben nu eenmaal het karakter van aanpakken en opruimen en dan is soms een ongelukje niet te vermijden. De terugweg ging via de Boermastreek. Ook aan dit dorp bewaar ik leuke herinneringen.
 • De afstand tot mijn zus Tjitske bedraagt exact 665 meter. Otto (86!) fietst deze afstand 5 keer per week. Dit is zeker te doen op een E-bike.
 • Vervolgens Wim bezocht op de Hietbrink. Afstand 1,3 km. Zij (Wim en Janneke) waren druk aan het klussen, zodat wij geen spelbreker wilden zijn door hen het genot van deze zinvolle bezigheid te onthouden.
 • Op een warme middag op goed geluk naar Nieuw-Buinen gefietst, 30.2 km. Gelukkig was Luuk thuis en werden gastvrij verwelkomd. Ook daar door Janneke liefdevol op een kopje thee of koffie (precies weet ik dit niet meer) getrakteerd met daarbij een royaal uitgevallen plak koek.
 • De afstand tot Bouke bedraagt 2 km. Ook daar koffie gedronken (met wat lekkers) en van Jaco zelf gekweekte tomaten als teerkost voor onderweg meegekregen.
 • Jannes nog niet bezocht. De opleving van het coronavirus gooide roet in het eten. Wel staat Liesbeth erop dat wij daar blijven overnachten. Daar zullen wij dankbaar gebruik van maken. De afstand schat ik ongeveer op zo'n 60 km. En 120 km op één dag is misschien ook wel wat teveel van het goede. We verheugen ons erop deze tocht te zijner tijd te kunnen volbrengen.
Mei maand
Ook de meimaand was een aangename maand om te fietsen. Verschillende keren naar Drouwen gefietst (retour ruim 50 km) maar soms ook via 't Haantje, de Kiel en Westdorp richting Drouwen. En dan bedraagt de afstand een kleine 70 km. Ook in augustus nog op/over het Bargerveen gefietst en daar de bloeiende heide bewonderd.
Een 3-tal prachtige fietstochten.
Met Bouke en Jaco de afgelopen zomer een 3-tal prachtige fietstochten gemaakt. Bijzonder leerzaam en rijk aan cultuur.
 1. Op onze eerste tocht bezochten wij de Emslandkampen. Een gebied even over de grens bij Schoonebeek dat ligt ten noordoosten van Emlichheim. O.a. een veenbrug bezichtigd en een massagraf bezocht van Russische krijgsgevangenen die in het veen slavenwerk moesten verrichten tot de dood er meestal op volgde of als overlevenden vlak voor de bevrijding werden doodgeschoten. In dit massagraf liggen 600 militairen. Bijzonder is ook dat zich in NeuGnadenfeld een kerk van de Hernhutters bevindt (500 leden) en er is daar bovendien een kunstwerk opgebouwd uit duizenden turven, die zeker herinnert aan het grote veengebied in deze omgeving. Onderweg koffie gedronken op een leuk terras in Duitsland en nog een warme gebakken vis gegeten in Klazienaveen.
 2. De tweede tocht op donderdag 30 juli ging via Wesuwe (bij Haren), langs de Ems naar Meppen en via het Bargerveen (beginnende bloeiende heide) terug naar Klazienaveen. Nog juist voor sluitingstijd bij de visboer om daar van een heerlijk gebakken vis te genieten. Misschien was deze tocht iets minder cultuurrijk, maar toch enkele interessante monumenten ontdekt. Ook deze fietstocht werd onderbroken met een kopje koffie op een leuk terras.
  (Aan de weg van Gross Fullen naar Meppen werden 3 grote stenen genaamd "engelenstappen" gevonden. Op een van deze stenen kun je nl. een voetafdruk zien, waarvan wordt gezegd dat het de voetafdruk is van een engel, die, toen het gebied onder water stond, staande op de stenen, een wandelaar de weg door het water naar Fullen wees en hem redde van verdrinking.)
 3. De derde tocht (dinsdag 15 september) ging via Erm, Oosterhesselen, Gees naar Nieuw-Balinge. Daar de woning (boerderij) van Hilbrand en Caroline bewonderd. Jammer was het dat we niemand thuis aantroffen, zodat zij ons niet op koffie (o.i.d.) konden trakteren. Via het Mekelermeer naar Meppen, Aalden, Zweeloo (hier koffie gedronken op een leuk en idyllisch ingericht terras), Kibbelkoele, 't Haantje (bij een agrariër die zijn boerderij had herschapen tot theehuis en zijn erf had omgetoverd met uitnodigende zitjes, een ijsje gegeten, Westenesch naar Emmen (Raadhuisplein) en daar (alweer) ons getrakteerd op een warme gebakken vis. De vishandel resideert daar sinds kort en de kwaliteit van de vis (wij zijn inmiddels fijnproevers) was perfect.
  (Tussen de dorpen Gees en Oosterhesslen ligt de Joodse begraafplaats van Gees aan de Jimmingveensweg waar de Joodse bevolking van Gees in Drenthe voor 1920 werd begraven. In het dorp Gees woonde in de 19e eeuw een kleine Joodse bevolkingsgroep. In 1796 kwam de familie Soosman in Gees. Een jaar later kochten ze een stukje grond net buiten het dorp om een begraafplaats aan te leggen. Niet alleen zij, maar ook andere leden van familie Soosman lagen hier begraven. Vroeger lagen hier drie grafstenen, maar nu nog maar één. Het is de grafsteen van het echtpaar Mozes Simons en Selina Soosman en hun dochter Roosje Simons. Mozes Simons (geboren in 1833 in Ootmarsum en koopman in kleinvee en ook konijnen, kalfjes en jonge geiten, maar ook wel kippen en ganzen) was de eerste Simons in Gees en trouwde met Selina Soosman in 1864. Andere nazaten van de familie Simons-Soosman zijn al in het begin van de 20e eeuw naar het westen van het land getrokken. Wat is er daarna met de hele Joodse familie gebeurd? Het is triest. Ze zijn bijna allemaal omgekomen in de concentratiekampen. Op één dochter na. Jet (Henriëtte) en haar vijf jonge kinderen wisten te ontkomen aan de vernietigingmacht van de nazi's. Ze zijn in 1947 naar Israël geëmigreerd. In september 1954 trouwde Jet (Jehudit) te Tel Aviv met de weduwnaar Shlomo Arie Armon uit Hongarije. In de jaren tachtig is Jet nog twee keer in Nederland geweest, onder meer in Gees en Oosterhesselen. Menachem Philipson-Armon, de jongste zoon van Jet, bezocht in juni 2016 Nederland, samen met zijn vrouw Esther en hun jongste zoon Jacob en diens gezin. Na een bezoek aan Westerbork reisde het gezelschap door naar Gees, waar zij Jets geboortehuis bezochten (de oude lagere school), evenals het jeudenhoessien. Ook brachten ze een bezoek aan het Jodenkerkhof, waar een aantal joodse gebeden werd uitgesproken en een steentje op de grafsteen werd gelegd.)
De herfst.
Op donderdag 22 oktober samen met Miny een herfsttintenfietstocht gemaakt. Via het woonwagenkamp (staan daar nog wel woonwagens?) naar 't Haantje, Kibbelkoele, het fietspad gevolgd naar Wezuperbrug (bevindt zich achter Schoonoord) en vervolgens het Oranjekanaal overgestoken (met gebruikmaking van het bruggetje) richting De Kiel. Daar het bos weer in en over het schapenpark naar Odoorn. Vervolgens naar Valthe en via de Emmer Dennen huiswaarts gekeerd. Tijdens deze fietstocht genoten van de prachtige en kleurrijke bladerenpracht. Prachtige tinten rood, oranje, geel en alles daartussenin, de bodem bezaaid met blad en daartussen een verscheidenheid aan paddenstoelen. Wij werden hier stil van: wat een pracht aan kleuren en het is daarom ook onmogelijk dit onder woorden te brengen, maar wel diep in ons hart gevoeld.
Ik moest hierbij denken aan de woorden van Lied 251 uit onze zangbundel:.....
 • en laat mij door de wereld gaan
  met open ogen, open oren,
  om al uw tekens te verstaan.
  Dan is het aardse leven goed,
  omdat de hemel mij begroet.
Afgelopen zaterdag (7 november) nog 25 km gefietst. Bij 'de Horst' naar beneden richting het open veld (heerlijk in de zon) en via Kanaal A, B en C (Emmer-Compascuum) naar Roswinkel,
Via 'Pottendijk' (open veld) terug naar Emmen. De hele zomer dus erg veel gefietst, ook al vanwege de corona-perikelen. Bijvoorbeeld naar het leuke dorpje Schimmelarij (gemeente Coevorden), het Amsterdamscheveld en via 'De Stille Knip' (Erica) terug naar Emmen.
Jammer is het daarom dat het fietsen binnenkort weer is gebeurd. De winter doet wellicht zijn intrede. Wat dat betreft staan wij er slecht voor: 2 winters en slechts 1 zomer. Het is niet anders.
Samenvattend.
Hopelijk hebben jullie een indruk gekregen hoe wij ondanks het corona-virus deze zomer toch op een leuke en zinvolle manier hebben doorgebracht.
Ten slotte:
een hartelijk groet van MINY en HENK.

P.S. Op de teller staat dat wij intussen een afstand hebben afgelegd van 2.190 km en 400 meter.


Een zondagskind!

Zondagmiddag 18 oktober, om 13.00 uur,
zijn Luuk en Amber verblijd met de geboorte van
Loua Elena
Zowel de grootouders alsook de overgrootouders delen in de blijdschap.

Een zondagskind.

Een trotse oma.

Bij Raimond Geleijnse coronavirus vastgesteld. zo. 18 okt 2020
Omdat een collega positief was getest moest ook Raimond getest worden. De test was positief. Zowel Raimond als Kitty moeten beide in thuisquarantaine

Lilly geboren! ma. 5 okt 2020

Lilly
Maandagavond 5 oktober, om 1800 uur, zijn wij de trotste ouders geworden van ons wondertje
Lilly 💗
Eline is helemaal trots als grote zus.
(klik op fotos voor groter formaat)

Lieve groetjes,
Jaap & Leonie
Floralaan 25, 9521 CR, Nieuw Buinen

de trotse zus

Thank you Lord for your blessings on me!
While the world looks upon me
As I struggle alone
And they say I have nothing
But they are so wrong
In my heart I'm rejoicing
And how I wish they could see
Thank You Lord
For Your blessings on me

For there's a roof up above me
I've a good place to sleep
There's food on my table
And shoes on my feet
You gave me Your love Lord
And a fine family
Thank You Lord
For Your blessings on me.
I know I'm not wealthy
And these clothes, they're not new
I don't have much money
But Lord I have You
And that's all that matters
Though the world may not see
Thank You Lord
For Your blessings on me.

For there's a roof up above me
I've a good place to sleep
There's food on my table
And shoes on my feet
You gave me Your love Lord
And a fine family
Thank You Lord
For Your blessings on me.Bethesda ziekenuis Hoogeveen.
Jan Berends geopereerd aan hernia.
Luuk heeft tijdelijk gezelschap maar het is van korte duur. Jan Berends is in het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen geopereerd aan een hernia en is inmiddels weer thuis. Bij een herniaoperatie worden de uitpuiling (hernia) en een deel van de tussenwervelschijf (discus) weggenomen. Eventueel worden ook enkele botrandjes weggehaald om meer ruimte voor de zenuw te maken.

Jan Berends in Bethesda ziekenuis Hoogeveen.

Luuk (weer) opgenomen in Scheper ziekenhuis. ma. 28 sept. 2020
Luuk in Scheper ziekenhuis.
Luuk is maandag 28 september opgenomen in Scheper ziekenhuis. Morgen gaan ze kijken wat de behandeling gaat worden.
Dinsdag polsslag nog te hoog en ze gaan katheteriseren. Uit de katheterisatie is gebleken dat er geen bijzondere afwijkingen zijn. Hij is vanaf woensdag 30 september weer thuis.

Corona ingang Scheper ziekenuis Emmen.

Shana Tova Israël vrijdag 18 sept. 2020
Deuteronomium 12:11-12
"Maar het land, waarheen gij trekt om het in bezit te nemen, is een land van bergen en dalen, dat water drinkt van de regen des hemels; een land, waarvoor de HERE, uw God, zorgt; bestendig zijn de ogen van de HERE, uw God, daarop gericht, van het begin des jaars tot het einde."

Rosj Hasjana - Jom Kippoer - Soekot. di. 8 sept. 2020
Leviticus 23: 24-36 en Hebreeën hoofdstuk 9
MAAYAN JAFFE-HOFFMAN (Maayan Jaffe-Hoffman is news editor and head of online content and strategy for The Jerusalem Post.) schrijft op 9 SEPTEMBER in Jerusalem Post dat Israël vanwege het corona-virus de komende feestdagen slechts met grote beperkingen zal kunnen vieren.
Rosj Hasjana 2020 - Joods Nieuwjaar - Het begin van het jaar 5781.
Van vrijdagavond 18 september tot zondagavond 20 september.
ook wel Jom T'roea : de dag van het schallen (van de sjofar).
Jom Kippoer of Grote Verzoendag 2020.
Van zondagavond 27 september tot maandagavond 28 september.
Feest van de verzoening. Het Lam
Soekot (Loofhuttenfeest) 2020.
Van vrijdagavond 2 oktober tot vrijdagavond 9 oktober.
Een week wonen in een hut als herinnering aan het veertig jaar rondtrekken in de woestijn onder de bescherming van God waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land. Daarnaast is Soekot ook een oogstfeest, om te vieren dat de laatste oogst voor de winter is binnengehaald.

Luuk & Janneke gaan verhuizen. zo. 6 sept. 2020
Luuk & Janneke gaan verhuizen.
Luuk en Janneke gaan verhuizen. Hun nieuwe adres wordt DE WANNE 89, 9521 DE, Nieuw Buinen. Het is een appartement op de 1e verdieping. Het is een HOEKAPPARTEMENT met loggia, eigen parkeerplaats en berging in de kelder van het gebouw.
Per 1 oktober krijgen ze de sleutel.

De Wanne 89 te Nieuw Buinen.

Van achter de geraniums een geweldig uitzicht!

Indeling: via de centrale hal kom je bij het appartement, in het appartement stap je binnen via de hal van 11,4 ² met toilet, de woonkamer met half open keuken (in L-opstelling en voorzien van afzuigkap, keramische kookplaat, oven en koel-/vriescombinatie) heeft een oppervlakte van 51 ², vanuit de woonkamer kom je via een schuifpui op het inpandige balkon (loggia) van 11,5 ², er zijn 2 slaapkamers (6,6 ² en 13,9 ²), de badkamer is voorzien van een douchecabine, wastafel en 2e toilet, verder is er een praktische bijkeuken, hier bevinden zich de verwarmingsketel en witgoedaansluiting.

Wim & Janneke gaan verhuizen. zo. 6 sept. 2020
Wim & Janneke gaan verhuizen.
Wim en Janneke gaan verhuizen. Hun nieuwe onderkomen wordt De Hietbrink 16, 7824 XS Emmen
NIEUW


De Hietbrink 16 te Emmen
OUD


Stuurboord 6 te Stadskanaal

Luuk vrijdagmiddag opgenomen in Scheper ziekenhuis. vri. 28 aug. 2020
Luuk in Scheper ziekenhuis.
Luuk is vrijdagmiddag opgenomen in Scheper ziekenhuis. 's Morgens 39.5 koorts. Huisarts langs geweest en ambulance laten komen. Zuurstof veel te laag. Van half drie tot zeven uur op spoedeisende hulp gelegen. Allerlei onderzoekingen gehad. Geen corona. Wel ontsteking en vocht achter de longen.

Corona ingang Scheper ziekenuis Emmen.
naar ⇒ BEIROET IN PUIN - HELP NU!
zie ook : LSESD - Lebanese Society for Educational and Social Development
Unie en ABC (en ook andere baptistenunies in de wereld) werken in Libanon al jaren samen met de organisatie LSESD. De Lebanese Society for Educational and Social Development (LSESD) is een christelijke parapluorganisatie die de lokale kerk wil versterken en daardoor de samenleving wil dienen. De organisatie werkt onder meer samen met het Nederlandse Tear.

Luuk opgenomen in ziekenhuis. di.14 juli. 2020
Luuk in ziekenhuis.
Luuk is vanmorgen opgenomen in Spital, Interlaken. Hij voelde zich erg moe. Daar constateerde men dat hij een longvirus heeft en daarvoor krijgt hij antibiotica voor 3 dagen. Hij heeft ook een corona test gehad. Hij heeft geenn corona. Hij ligt alleen op een kamer en mocht di. 14 juli geen bezoek ontvangen, wo. 15 juli wel.Zaterdag 18 juli ontslagen uit het ziekenhuis en weer naar de camping. Zondag terug naar huis.

Herr Hofman auf dem Bett im Interlaken Krankenhaus

Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG - Spital Interlaken - Weissenaustrasse 27 - 3800 Unterseen, Zwitserland

Samirah geslaagd! di.14 juli. 2020
Samirah geslaagd.
Samirah Geleijnse was al een poosje geslaagd, maar afgelopen donderdag heeft ze haar diploma opgehaald. Haar ouders hadden een prachtige vlag gemaakt, dat mag ook wel met zo'n mooie cijferlijst. Samirah gaat verder studeren in Amsterdam.

Kristian breekt been. d0. 2 juli. 2020
Kristian valt van klimrek.
Kristian is op het schoolplein van het klimrek gevallen en heeft daarbij z'n been gebroken. Z'n been zit inmiddels in het gips. Hij mag niet zwemmen en ook niet met de mountainbike. Gelukkig kan hij met z'n oma en opa van een welverdiende vakantie genieten.

Welke plaats is na Londen de drukst bezochte toeristenplaats in Engeland?
Stuur je antwoord d.m.v. het contactformulier naar de Hofmanclan

HENK 80 JAAR
Soms heb je van die dagen - maar meestal nachten - dat je slecht in slaap kunt vallen. Er speelt dan van alles door je hoofd: waarom wordt het fietsen zwaarder, waarom ben je snel vermoeid na een wandeling en waarom kun je je moestuin niet meer bewerken en is het gebeurd met het poten van de lekkerste aardappel, de 'Koopmans blauwe'. Wat houd je uit je slaap. Laat ik het maar eerlijk vertellen: het is de leeftijd. Nog maar 79 jaar jong en dan staat binnenkort het getal 80 achter of voor je naam. Is dit dan de reden dat je de laatste tijd zo slecht slaapt? Ik denk van wel.

In mijn ogen - toen ik de leeftijd had van bijvoorbeeld mijn neven en nichten - waren mensen van 80 jaar stokoud. En dat is ook zo. Maar zo voel ik mij niet. Ook al moet je sommige beproevingen doorstaan (zie het voren vermelde), er blijft nog zoveel positiefs over dat 80 jaar oud of jong wel eens de mooiste periode van je leven kan worden. Afgelopen zaterdag was ik nog maar 79 jaar jong. Via de post kreeg ik bijzonder veel gelukwensen, het meest in de vorm van toegestuurde kaarten, vaak prachtig grafisch uitgevoerd en voorzien van bijzonder rake en leuke gelukwensen. Ik werd er erg emotioneel onder en ervaarde dit dan ook als zeer hartverwarmend.

Ik schreef: emotioneel en dat was het zeker, vooral ook omdat ik bijzonder veel kaarten ontving, juist van mijn neven en nichten. Wat een prachtige generatie is dat toch geworden. Over de jeugd wil ik dan ook beslist geen kwaad woord horen. Maar hoe nu verder. Miny en ik hebben ons een E-bike aangeschaft en inmiddels ruim 1.000 kilometer op de teller. In de naaste toekomst proberen wij mijn zus en broers op de fiets te bezoeken. Mijn zus zal wel lukken (ruim 1 km) maar de afstand tot de verst verwijderde broer (Jannes) bedraagt toch al gauw zo'n 60 km, dus totaal zo'n slordige 120 km.

We zien wel. De meest afgelegde afstand bedraagt inmiddels ruim 85 km. Een fietstocht met Bouke en Jaco (zeker voor Bouke een uitzonderlijke prestatie) naar de Emslandkampen. O.a. een veenbrug bezichtigd en een massagraf bezocht van Russische krijgsgevangenen in Neugnadenfeld. De Russische krijgsgevangen moesten in het veen slavenwerk verrichten tot de dood er op volgde of de overlevenden werden vlak voor de bevrijding doodgeschoten. In dit massagraf liggen 600 militairen. Interessant is ook dat zich in NeuGnadenfeld een kerk van de Hernhutters bevindt (500 leden - het dorp ontstond in 1946 in de barakken van het voormalige hospitaal van Kamp Alexisdorf. Het kamp - Lager XIV Bathorn - werd toen gebruikt om vluchtelingen uit Polen en Oekraïne op te vangen. Zij waren allen lid van de Hernhutter Broedergemeenschap. Velen van hen kwamen uit het dorp Gnadenfeld (tegenwoordig Pawlowiczki, Polen) nabij Cosel in Opper-Silezië) en er is bovendien een kunstwerk opgebouwd uit duizenden turven, die zeker herinnert aan het grote veengebied in deze omgeving.

Zo zien jullie dat het leven van een 80-jarige allesbehalve saai is te noemen. Bewegen en dus sportief leven is het geheim van een goede gezondheid. Dit is het dus. Toch nog graag één opmerking. Het geheim van een goede gezondheid vind ik ook in een manier van leven. Ik probeer mij te conformeren aan de 'Bergrede', uitgesproken door Jezus en opgeschreven door Mattheüs in de hoofdstukken 5, 6 en 7. Eén van de meest aansprekende gedeelten uit de bijbel.

Tenslotte: in het bijzonder alle neven en nichten bedankt voor jullie kaart en ook degenen die wel aan mijn verjaardag hebben gedacht maar vergeten zijn mij een kaart te sturen.

(OOM) HENK HOFMAN   

Dit kan alleen in Drenthe. vri. 26 juni. 2020
Glazenwasser Herman fietst langs de koning.

Koning Willem Alexander op werk bezoek in Borger.

Jannes Hofman (sr) aan Staar geopereerd. di. 9 juni. 2020
Jannes (sr) heeft een Staar operatie gehad.
Staar (cataract) is een vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht minder scherp wordt.
Zonder behandeling kan dit tot ernstige slechtziendheid leiden.
Een oogarts doet de staaroperatie.
Tijdens de staaroperatie krijg je een sneetje van een paar millimeter in je hoornvlies of net daarnaast. Dat is het buitenste vlies op je oog. Je troebele ooglens wordt losgemaakt uit het lenszakje en vervolgens weggezogen. Deze techniek wordt phaco emulsificatie genoemd.
De nieuwe kunstlens is op maat gemaakt en heeft de juiste sterkte.
De kosten plm. € 1.200
Er zijn vier verschillende soorten staar, ook wel cataract genoemd:
1.Capsulair cataract, een vertroebeling vsn het kapsel.
2.Subcapsulair cataract, een vertroebeling net onder het kapsel.
3.Corticaal cataract, troebelingen van de schors, meestal wit.
4.Nucleair cataract, troebeling van de kern, meestal groenbruin.
Daarnaast zijn er nog allerlei combinaties b.v. cortico-nucleair enz.
Morgen zien ze hoe het is gegaan.
Nu heeft Jannes nog een oogkapje op. Komende week moet het kapje 's nachts er nog op en ook nog een maand druppelen.
Waarschijnlijk moet het andere oog ook nog.

Hij heeft zich er dapper doorheen geslagen

Jannieke Hofman geslaagd voor HAVO! do. 4 juni. 2020
Davey v.d. Wege geslaagd voor HAVO! do. 4 juni. 2020
Pieter Jans Hofman geslaagd voor MAVO! do. 4 juni. 2020
Jarik Hofman geslaagd bij Hondsrug College. do. 4 juni. 2020
van
harte
gefeliciteerd !

Davey

Jannieke

Pieter Jans

Jarik

Charles Zijlstra aan schouder geopereerd. do. 28 mei. 2020
Charles is aan schouder geopereerd.
De mitella (met sjerp) moet 6 weken om. Een jury zal aan het einde van het jaar bekend maken wie tot de pechvogel van het jaar wordt uitgeroepen en de pechvogel-bokaal in ontvangst mag nemen.
Misschien wil de commissie THOM als jury fungeren.
Auch ein Pechvogel findet mal ein Korn.
Hoogwaardigheidsbekleders dragen een sjerp waarbij de kleur de hiërarchische rang aangeeft.
Bij wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders heeft de sjerp de kleuren van het land.

welke rang?

Geja (weer) een ongeluk gehad. do. 28 mei. 2020
Geja heeft (weer) een ongeluk gehad.
Een poes voor de fiets werd haar noodlottig.
Er is een lichte hersenschudding geconstateerd.
Waarschijnlijk mag ze na onderzoeken weer naar huis.
Samirah is bij haar met de auto van Geja,
dus is ze gelukkig niet alleen!ze is behoorlijk toegetakeld
Elk jaar worden duizenden herten, reeën en wilde zwijnen aangereden. Om over ongelukken met overstekende honden en katten maar te zwijgen.
Wie is aansprakelijk voor de schade?

Amber geboren! wo 29 april 2020

Bart en Gaby Drent zijn de trotse ouders van dochter
Amber
Amber is geboren op woensdag 29 april.
Felicitaties kunnen worden gestuurd naar :
Beatrixstraat 25
9503 KN, Stadskanaal


Israël 72 jaar! wo 5th of Iyyar, 5780 - 29 april 2020
Vandaag (29 april 2020) viert Israël zijn
72e
verjaardag!

Op de vijfde dag van de joodse maand iar van het joodse jaar 5708 werd door David Ben-Gurion in Tel Aviv de onafhankelijkheidsverklaring van Israël voorgelezen, waarmee de staat Israël werd opgericht. Op de gregoriaanse kalender was dit destijds 14 mei 1948. Sindsdien is 5 iar een nationale feestdag. Speciaal voor deze bijzondere dag voor Israël delen we graag deze prachtige muziekvideo. Het lied 'Shalom voor de wereld' is van Gerald Troost en gaat over Gods trouw aan Israël. In de video ziet u mooie beelden vanuit Israël.
Israël 72 jaar!

Rozemarijn Sara Elisabeth geboren. zo 5 april 2020

Otto en Tjik opnieuw overgrootouders.
Kleindochter Tjitske Ottens is bevallen van een dochter!
Vanmorgen tegen 5 uur is Rozemarijn Sara Elisabeth geboren.
Ze weegt ruim 8 pond.
Haar aanspreektitel (roepnaam) wordt Roos.
Roos is het dochtertje van Tjitske Ottens en Sjoerd Hoekstra en het zusje van Sam.

Rozemarijn Sara Elisabeth

Zingen in de nacht. ma 23 mrt. 2020

Ik, Bouke sr,, lag van ma. 16 maart tot ma. 23 maart in het Scheper Ziekenhuis te Emmen. Ze hebben plm. twee liter vocht weggehaald (achter de longen) en d.m.v. antibiotica een longontsteking bestreden. Verder wat longweefsel geplukt voor nader onderzoek middels een kijkoperatie. (naar alle waarschijnlijkheid is weefsel niet kwaadaardig) Tot twee keer toe schoot het infuus los en moest het opnieuw worden aangelegd. Met de beste bedoelingen probeerde de verpleegkundige het infuus weer aan te leggen, maar nadat ze mijn hele arm bont en blauw had geprikt besloot ze daarmee te stoppen en er iemand van de IC bij te roepen die wat bekwamer is. Het was inmiddels rond middernacht. De verpleegkundige van de IC kwam en ging aan de slag. Ik zag dat ze een ketting met een kruisje om haar hals droeg en zei dat zo'n kruisje toch wel wat vertrouwen bij mij inboezemde. Zelf zing ik meestal "Hij houdt mijn hand", zei ik tegen haar. Dat lied kende ze niet en dus ging ik het zingen.
Hij houdt mijn hand, Jezus houdt mijn hand.
Veilig ten hemel leidt mij Zijn stem,
Dag aan dag klem ik mij vast aan Hem.
Hij houdt mijn hand, Jezus houdt mijn hand.
De weg is soms zwaar, maar mijn Helper is daar!
Hij houdt mijn hand.
Inmiddels zat het infuus er in en kon ik gaan slapen.
Sinds maandag (23 mrt) ben ik weer thuis en kan ik gelukkig weer ademen. Heb nog antibiotica tot 7 april. Het gaat weer de goede kant op.

Erik Hofman weer thuis. do 19 mrt. 2020

Erik is weer thuis gekomen.
Er volgt nu nog een lange weg van revalidatie.

Erik Hofman opgenomen in ziekenhuis. ma 2 mrt. 2020
Erik in ziekenhuis.
Erik is vanwege een ernstige bloedvergiftiging (sepsis), veroorzaakt door een pneumokok bacterie, met spoed opgenomen in het ziekenhuis, afdeling IC.
Update wo. 11 mrt. 2020
Na een zeer ernstige en kritieke, zelfs levensbedreigende, periode is Erik nu weer aan de beterende hand. Hij gaat zefs met sprongen vooruit en heeft weer de nodige praatjes. Reden tot dankbaarheid dus! Het adres is :

Ziekenhuis St Jansdal
Postbus 138
3840 AC Harderwijk
afdeling 1.68, IC.
Ik dank U voor Uw nabijheid,
voor kracht, die 'k vind in Uw woord.
Ik jubel over Uw grootheid
dat U gebeden verhoort!
Ik dank U, dat ik mag wonen
in 't huis, dat U mij bereidt.
Ik weet, Heer, wat ook mag komen,
dat U mij sterkt en leidt.
Opwekking 207, 3e couplet

Jan en Wi-ja Boelhouwers & Harry en Marlies Zuur in Israël wo 12 feb. 2020
Met 1000 km. per uur naar Israël
Met de wind in de rug vloog het toestel van Transavia met 1000 km. per uur van Amsterdam naar Tel Aviv.
Vertrokken om 13.00 uur en om 16.50 (Nederlandse tijd) geland!
Dus in nog geen vier uur vliegen.
Inmiddels voor de eerste overnachting in Residentie Natanya.
Daarna twee keer overnachten in kibbutz Nes Ammim. De naam is Hebreeuws voor 'banier voor de volkeren'. (Jesaja 11:10 en 12) De gemeenschap is in 1963 opgericht door (onder andere) een Nederlandse en een Zwitserse christen en een Israëlische jood.

נס עמים
"een
banier
voor
de
volken"

Jesaja
11:10-12Luuk dubbele kuur antibiotica wo. 12 feb. 2020
Bij Luuk is o.a. vocht achter de longen geconstateerd met wellicht een longontsteking. Hij ligt in de kamer op bed en voelt zich moe. Naast de pufjes e.d. heeft hij nu ook een dubbele antibiotica kuur gekregen. De artsen komen elke dag langs om de ontwikkelingen in de gaten te houden.

Jan en Teska zijn verhuisd naar Stadskanaal. wp 29 jan. 2020
Hallo lieve familie,
Wij, Jan en Teska, zijn vorig jaar verhuisd naar Stadskanaal. (ik heb toen geprobeerd dit door te geven maar kreeg het niet voor elkaar en daarna is het door de drukte erbij gebleven. Nu kreeg ik een tip waarop het hopelijk wel lukt). Wij hebben een heel mooi pand in Stadskanaal gekocht. Ik fietste hier als puber al langs en vond het een prachtig pand maar ik ging er toen niet naar toe. Het was toen het, best wel een beetje berucht, jongerencentrum Rajakimoes. Het huis stond nu al 13 jaar te koop en we maakten een afspraak om alleen een keer van binnen te kunnen kijken........ en nu wonen we er met heel veel plezier. We hebben al heel wat geklust en er liggen nog heel veel klussen te wachten. Vanaf april hebben we op de bovenste verdieping twee kamers te huur met een gezamenlijke douche, wc, en keuken. Hiervoor zoeken we nog huurders. Het gedeelte waar we nu zelf wonen gaan we ook verhuren als we zelf naar het gedeelte kunnen waar wij gaan wonen. Als jullie nog mensen weten die iets zoeken in Stadskanaal horen we dat graag. Ergens dit jaar gaan we op de middelste verdieping een B&B beginnen en dan zijn jullie daar natuurlijk allemaal welkom. De trap is wel 22 treden en er is geen lift. Janka heeft een website (naar de website benbstadskanaal) gemaakt en een Facebook pagina, benbstadskanaal, vila de beuk. Daar staan af en toe onze belevenissen en vorderingen op en t.z.t. kun je daar natuurlijk ook de B&B boeken.? Wij genieten volop hier in onze nieuwe woning, samen bezig te zijn met iets moois te maken en elke dag wordt het een beetje mooier. Natuurlijk hebben we mee en tegenvallers zoals iedereen, maar dat hoort erbij. Jullie zijn van harte welkom om een keer langs te komen.
voor jullie allemaal veel liefs,
Jan en Teska
Drouwenerstraat 4,
9503 AV Stadskanaal.
janenteska@gmail.com

Vrede of schijnvrede? di 28 jan. 2020
Vredesplan na 75 jaar bevrijding Auschwitz

Volgens Donald Trump wordt het een 'uitstekend' plan. Zelfs de Palestijnen zullen zich er uiteindelijk in kunnen vinden, meent hij. "Ze zullen er eerst misschien negatief op reageren, maar het plan pakt werkelijk erg positief voor hen uit," volgens Trump zal Jeruzalem onder Israëls controle vallen en de hoofdstad blijven, maar Oost-Jerzalem zal de Palestijnse hoofdstad worden. Het plan omvat waarschijnlijk een kleiner deel van Oost-Jeruzalem voor de Palestijnen dan het nu is. Bovendien krijgt Israël soevereiniteit over vrijwel alle nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Netanyahu zegt dat alle nederzettingen in Judea, Samaria inclusief Hebron zulen worden geannexeerd. Ook de Golan hoogte blijft onder Israël bestuur vanwege de strategische betekenis voor de verdediging van Israël. Een Palestijnse staat zal er alleen kunnen komen als de Palestijnen hun strijdkrachten terugtrekken uit de Gazastrook, zij Jeruzalem erkennen als deel van Israël en Hamas wordt ontwapend.
Het lijkt vooralsnog bijna uitgesloten dat de Palestijnen daarmee instemmen.

"want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten."
1 Thessalonicenzen 5:3

vrede?

of schijnvrede?

75e jaar bevrijding van Auschwitz wo 22 jan. 2020
75 jaar bevrijding Auschwitz
Ze komen naar Jeruzalem om de 75e verjaardag van de bevrijding van Auschwitz te herdenken (Naar Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen. Op 27 januari 1945 wordt vernietigingskamp Auschwitz bevrijd door het Russische Rode Leger.), en de hele stad is voorbereid op bezoeken door koning Filips VI van Spanje, koning Willem-Alexander van Nederland, koning Philip van België, kroonprins Charles van Wales (Hij bezocht het graf van zijn grootmoeder in Jeruzalem, Alice van Battenberg. De crypte bevindt zich in de Kerk van Maria van Magdala. Deze kerk is gebouwd op de helling van de Olijfberg. Prins Charles sprak o.a. - met een zekere trots - over het feit dat nadat Prinses Alice in Athene was gaan wonen, ze daar tijdens de Tweede Wereldoorlog een joods gezin bij haar liet onderduiken, waarvoor ze postuum werd onderscheiden met de titel Rechtvaardige onder de Volkeren) en de erfgenaam van de troon van Noorwegen, Prins Haakon Magnus. Andere gasten zijn de U.S. Vice President Mike Pence, de Franse president Emmanuël Macron, de Duitse president Frank Walter-Steinmeier en de presidenten van Italië, en Kroatië, en vele anderen. De gouverneur-generaal van Australië David Hurley, de president van Georgië Salome Zourabishvili, Vladimir Andreichenko, de voorziitter van het Huis van Afgevaardigden van Wit-Rusland, de president van Cyprus Nicos Anastasiades, Speaker van het Letse parlement SaeimaInara Murniece, de president van Roemenië Klaus Werner Iohannis, de president van Bulgarijë Rumen Radev, de president van Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, de president van IJsland Gudni Thorlacius Johannesson, de president van Bosnië-Herzegovina Zeljko Komàic, Monaco's Minister of State Serge Telle, de president van Noord-Macedonië Prof. Dr. Stevo Pendarovski. Zelfs de Russische president Vladimir Poetin. (De poolse president Andrzej Duda komt niet)
Donderdagmiddag is in Yad Vashem in Jeruzalem het World Holocaust Forum.
Dat wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden en staat in het teken van de 75e verjaardag van de bevrijding van het Duitse vernietigingskamp Auschwitz en de strijd tegen antisemitisme.
Voorzitter van de Yad Vashem Council is Rabbi Israël Meir Lau.
Israël verwacht bijna vijftig staatshoofden, vorsten en regeringsleiders voor de bijeenkomst.
Het King David Hotel, alle 233 kamers en suites, was volgeboekt door wereldleiders, waaronder de Franse president Macron en Prins Charles, waardoor de Amerikaanse delegatie onder leiding van vice-president Pence en House Speaker Nancy Pelosi gedwongen werd in het Crowne Plaza Hotel te verblijven en de Russische president Poetin en zijn delegatie in het David Citadel Hotel.

Jannes & Liesbeth 50 Jaar wo 8 jan. 2020

Op 20 maart 2020 hopen we
50 jaar
getrouwd te zijn

Jannes Hofman en Liesbeth Hofman-Schouten

jhhofman@hetnet.nl

In Bethlehem's stal zo. 22 dec. 2019
Diamanten Jubileum gevierd in De Bonte Wever en bij Els ma. 18 nov. 2019
Diamanten jubileum Otto en Tjitske
Op 11 november (is de dag dat....) hebben ze hun jubileum met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen gevierd in Hotel De Bonte Wever in Assen. Heerlijk genieten, All Inclusive, plezier bij de bowling, ontspanning in zwembad en sauna en nog meer diverse leuke activiteiten.
Op vrijdag 15 november werd de feestweek afgesloten met een heerlijk etentje in de Brasserie Restaurant bij Els in Exloo samen met de kinderen en broers, zus en schoonzussen en zwagers. Ze kregen o.a. een prachtig bloemstuk aangeboden.

weer thuis

Huidaandoening en Efudix. do. 14 nov. 2019
Egbert's kop wordt er niet mooier op.
Om de huidaandoening te bestrijden heeft Egbert z'n hoofd 3½ week moeten insmeren in met Efudix.
Nu afwachten of het ook helpt.
Efudix crème wordt gebruikt bij de behandeling van:
 • actinische keratosen (andere benamingen zijn: keratosis actinica, solar keratosis, seniele keratosen, ouderdomsvlek, huidhoorn)
 • actinische keratose op de lip (cheilitis actinica)
 • porokeratosis actinica (een door de zon veroorzaakte bijzondere huidafwijking)
  • oppervlakkige vormen van basaalcelcarcinoom (romphuidtype)
  • oppervlakkige vormen van plaveiselcelcarcinoom (morbus Bowen, ziekte van Bowen) De ziekte van Bowen is een langzaam groeiend vroeg stadium van huidkanker (type plaveiselcelcarcinoom) die gepaard gaat met chronische ontstekingskenmerken (roodheid, schilfering en soms jeuk). De aandoening komt voornamelijk voor bij ouderen.
  • genitale wratten (condylomen)
  • gewone wratten (verrucavulgaris) en voetwratten (verrucaplantaris)

het ingesmeerde hoofd van Egbert

Blijdschap maar ook intens verdriet. zo. 10 nov. 2019

een prachtig kindje
Blijdschap en intens verdriet bij en na geboorte Jason Caleb Hofman.
Op 3 oktober is Jason Caleb Hofman geboren. Bouke en Joyce wisten dat de baby vanwege een aangeboren hartafwijking niet levensvatbaar zou zijn. Toch hebben ze nog, hoewel heel kort, van hun zoontje mogen en kunnen genieten. Op 5 oktober is Jason gestorven en vervolgens in het bijzijn van de naaste familie op natuurbegraafplaats Heidepol te Arnhem begraven.

Bouke en Joyce met Jason Caleb

Otto en Tjitske de koning te rijk. za. 9 nov. 2019
Otto en Tjitske Bodewits-Hofman zijn op 11 november 60 jaar getrouwd.

Het koninklijk huis heeft inmiddels al gereageerd op dit heugelijk gebeuren.


felicitaties van koning en koningin

Alex Stanislaw Jan Hofman geboren! ma. 9 okt. 2019

Geboorte kaart
Alex Stanislaw Jan Hofman geboren!

Op 11 oktober is, om 12.15 uur,
Alex Stanislaw Jan Hofman,
zoon van Laura en Roan, geboren.
(2945 gram en 47 cm.)
Jan en Anneke zijn nu dus de trotse overgrootouders van hun eerste achterkleinkind.

Pieter & Rachel gaan trouwen di. 22 okt. 2019
Pieter & Rachel gaan trouwen!
Op vrijdag 25 oktober 2019 zullen ze (13.00 uur aanwezig) elkaar het "JA"-woord geven op het gemeentehuis te Sellingen, Dorpsstraat 1.
Daarna wordt de bruidstaart aangesneden in ROUTE34, Oosterlangen 2 te Erm.
Om 19.00 uur is er de kerkdienst in het Hondsrugcollege, Anna Paulownalaan 15 te Emmen met aansluitend een receptie aldaar.
Het bruiloft-feest zal weer in ROUTE34 worden gevierd en zal duren tot 23.30 uur.

"Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar HEM DIE het hoofd is, namelijk Christus."
Efeze 4:15

Pieter & Rachel

Simchat Torah en Cool Globes ma. 21 okt. 2019
Simchat Torah en Cool Globes
Simchat Torah (vreugde van de wet) markeert het einde van het vakantieseizoen van meerdere weken waarmee elk Joods jaar begint. Op Rosh Hashanah, verklaarden we, Ha-yom harat olam: vandaag werd de wereld geschapen; Op Simhat Torah lezen we over de schepping van de wereld in het eerste hoofdstuk van Sefer Beresheet, het boek Genesis. Dit joodse nieuwjaar, dat een week na de klimaattop van de Verenigde Naties samen met de wereldwijde klimaat-demonstraties valt, onderstreept het belang van de vele milieuboodschappen in de Thora.
Cool Globes: is een openbare kunsttentoonstelling die is ontworpen om het bewustzijn voor oplossingen van klimaatverandering te vergroten. Cool Globes groeide uit door een verbintenis met het Clinton Global Initiative in 2005 en werd in 2006 opgericht als een non-profit organisatie. Sinds die tijd ging Cool Globes in premiëre in Chicago en ging hij op tournee door het hele land van Washington DC naar San Francisco, San Diego, Sundance, Los Angeles, Houston en Cleveland. In het najaar van 2009 opende Cool Globes de eerste internationale tentoonstelling in Kopenhagen. Van daaruit waren de bollen te zien in Geneve, Marseille, Vancouver, Amsterdam, Jeruzalem en Boston.
Extinction Rebellion (XR):Wereldwijd lijden mensen onder extreme weersomstandigheden en mislukte oogsten. Over de hele wereld zien we bosbranden, ijskappen die sneller smelten dan voorspeld, en de ondergang van hele ecosystemen. We bevinden ons midden in een ongekende crisis en we hebben nog maar een paar jaar om er iets aan te doen.

Tijdens de dienst worden ommegangen, hakafot, met de Thora-rollen gemaakt. Met de Thora op de arm gaat men dan al dansend door de synagoge. Ook kinderen doen hieraan mee. De allerkleinsten worden door hun vader op de schouders gedragen.

Cool Globes Jeruzalem Jaffa-poort

Loofhuttenfeest (סכות) zo. 13 okt. 2019
Loofhuttenfeest.
Soekot (סכות) 2019. Van zondagavond 13 oktober tot zondagavond 20 oktober.
Het Loofhuttenfeest (Hebr. soekot, meervoud van soeka, hut) is een gedachtenis- en oogstfeest, die God voor zijn volk Israël heeft ingesteld. Men herdenkt de reis door de woestijn naar het beloofde land, toen de Israëlieten in loofhutten (tenten) woonden. Het is het laatste feest van het Israëlietische (bijbels-godsdienstige) jaar. Het feest is een altoosdurende inzetting voor Israël (Lev. 23:41). Een belangrijk onderdeel van dit feest is het maken van de loelav (Leviticus 23:40, 42-43). Een soort feestbundel van gewassen. Deze bestaat uit een palmtak (Loelav - die omdat hij het grootst en dus overheersend is, zijn naam aan het hele stel is gegeven), drie mirtetakjes (Hadassiem), twee beekwilgtakjes (Aravot) en een citrusvrucht (Etrog). De loelav wordt in de synagoge rondgedragen. Tijdens het lezen van de Hallel (Psalmen 113-118) wordt met de loelav gezwaaid in de vier windrichtingen, naar de hemel en naar de aarde. Volgens de profeet Zacharias (= God gedenkt) zal het ook in het Vrederijk worden gevierd door alle volken. Zac 14:16 "Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren."

loelav

Birkat Hakohanim - the Priestly Blessing 2019
October 16, 2019
8:45 am: shacharit prayer
9:30 am: birkat kohanim of shacharit
10:00 am: mussaf prayer
10:15 am: birkat kohanim of mussaf

Rosj Hasjana 5780 en Jom Kipoer (Grote Verzoendag) wo. 25 sept. 2019
Rosj Hasjana' 5780
Het Israëlisch nieuwjaar 'Rosj Hasjana' 5780 begint dit jaar op zondagavond 29 september en duurt tot dinsdagavond 1 oktober.
De dag waarop Rosj Hasjana valt, heet ook Jom Hasjofar, letterlijk de 'dag van de sjofar' (ramshoorn). Het wordt in sommige vertalingen ook de 'dag van de bazuin' genoemd, hoewel de bazuin een ander instrument is dan de sjofar (ramshoorn).
(vergelijk bv. Leviticus 25:9 NBG, Staten Vert. met NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling), of Psalm 150:3. hoorngeschal, soms ook vertaald met bazuingeschal)
De sjofar wordt beschouwd als een alarmklok die ons uit onze geestelijke slaap moet wekken.
We begroeten elkaar met "Shana Tova" (een goed jaar).
Jom Kipoer (Grote Verzoendag)
Op dinsdagavond 8 oktober tot woensdagavond 9 oktober is het Jom Kipoer (Grote Verzoendag)
Jom Kipoer (voluit Jom ha-Kippoeriem = Dag van de Vergevingen) is de heiligste dag van het joodse jaar en daarmee de belangrijkste joodse feestdag.
Deze dag heeft ook z'n schaduwzijde, er is immers geen tempel en geen hoge-priester om het heilige der heiligen binnen te gaan. Leviticus 16:29-34
Dat deed Jezus, eens en voor altijd. Zijn bloed bracht een eeuwige verzoening voor een ieder die gelooft. Hebreeën hoofdstuk 8 en 9.

Traditionele gerechten: appels, honing,
granaatappels, wijn voor kidoesj.
(kidoesj :de zegening die wordt uitgesproken
bij de aanvang van de sjabbat en feestdagen)

Jans, Cris, Minke en Liesbeth naar Israël. za. 7 sept. 2019

vliegveld Ben Gourion
Vandaag vetrekken Jans, Cris, Minke en Liesbeth, om 14.00 uur (Transavia) naar Tel Aviv, Israël voor een rondreis per luxe auto langs bekende en onbekende highlights. Voor Minke en Cris is het de eerste keer dat ze het luchtruim kiezen. De eerste stop is in Netanya.
Ze bezoeken vervolgens Caesarea, Megiddo, De Karmel (Elia), Akko, Zippori, Nazareth, de berg Tabor. Daarna overnachten in Tiberias, van daaruit Berg v.d. Zaligsprekingen, Tabgha, Kapernaum, Kerk Petrus in ere hersteld, door de Hula vallei, Tel Dan en Caesarea Philippi (Banias) en Yardenit (doop-plaats). Via Beit She'an, Gan HaShlosha, Well of Harod, Beit Alfa, naar de doop-plaats bij Jericho, de dode zee (Qumran, Ein Gedi, Massada) en overnachten in Ein Bokek aan de Dode zee. Vandaar naar Eilat (overnachten in Prima Music) en bezoeken Timna park, Onderwater Observatorium. De laatste tocht via Red Canyon, Mizpe Ramon, Avdat, Sde Boker (Ben Gourion) eindigt in Jeruzalem.

Netanya
Verhuisd! za. 24 aug. 2019
Andries, Kimberley, Yara en Cèlia zijn op 24 augustus verhuisd.
Nieuw adres:
Korenstraat 32
9581GT Musselkanaal.

Bijzondere afbeelding. (duidelijk voor de kenner) zo. 4 aug. 2019


Wij staan voor u klaar! wo 3 juli 2019

100% vakmanschap, niet goed, geld terug
het hele jaar door beschikbaar
We streven er voortdurend naar onze dienstverlening zo 'easy' en efficiënt mogelijk in te richten. Door in te zetten op innovatie en optimalisatie zijn en blijven we een toonaangevend klussenbedrijf die de nodige toegevoegde waarde biedt bij het oplossen van al uw klussen.

GESLAAGD! wo 19 juni 2019

 • Luka Hofman geslaagd voor HAVO.
 • Jona Hofman geslaagd voor MAVO.
 • Cyanne van de Wege geslaagd voor HAVO en CAE Cambridge Engels.
 • Leanne Baptist geslaagd HBO Pedagogiek.
 • Pieter Boelhouwers geslaagd HBO Maatschappelijk werk.


Jans Hofman (Bzn) bespeelt pedaalorgel met voet. d0. 21 mrt. 2019
Bij het verplaatsen van het orgel in de Baptisten kerk, Stadskanaal Zuid, kwam door een ongelukkige maneuvre, het orgel op een van de voeten van Jans te recht, met als gevolg een zware kneusing, waardoor hij voorlopig niet in staat is om z'n auto te besturen en door een collega naar zijn werk wordt gereden.


Brand woning Cor en Henriët Boelhouwers! di. 19 mrt. 2019
Dinsdag middag even voor half drie is de brandweer met groot materieel uitgerukt naar een woningbrand aan de Holtstraat in Weerdinge.
De brandweer had de brand in de schoorsteen op de woning met rieten dak van Cor en Henriët snel onder controle.
Met behulp van een hoogwerker wisten ze de brand te blusen.
Het riet werd uit elkaar getrokken om de brand goed uit te krijgen.
Uit voorzorg kwam er ook een ambulance ter plaatse, maar niemand raakte gewond.
Wel is er o.a. veel waterschade.
De oorzaak van de brand is nog onbekend.
Emma Romee Rozema geboren! di. 12 mrt. 2019

Daan en Joke Rozema hebben dochter Emma mogen verwelkomen!
Moeder en dochter liggen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, maar zijn inmiddels weer thuis.
Dochter Nora heeft er dus een zusje bij.
Moeder en dochter (8 pond) maken het goed.


Fruitmand voor Tjitske Bodewits-Hofman (1937) za. 2 maart. 2019

Al geruime tijd kampt Tjitske Bodewits-Hofman met pijn vanwege aandoening in haar rug. Ze was aangenaam verrast toen ze een fruitmand van de familie kreeg aangeboden. Hopelijk verzacht dit de pijn een beetje.

Thea Levinga-Hofman valt op skipiste. za. 23 febr. 2019
Thea ist am Mittwoch in Österreich auf die Strecke gefallen. Sie flog mit einem Heli ins Krankenhaus. Donnerstag wurde sie am Bein operiert, Tibia war gebrochen. Heute geht sie im Krankenwagen nach Hause.

Thea maakte woensdag een val op de piste in Oostenrijk. Ze is met een heli naar het ziekenhuis gevlogen. Donderdag is ze geopereerd aan haar been, scheenbeen was gebroken. Vandaag gaat ze per ambulance terug naar huis.


Jan Hofman (Lzn.) in ziekenhuis di. 22 jan. 2019
Nieuw Buinen heeft een prachtige ijsbaan.
Dat kan Jan Hofman bevestigen, maar nu even niet.
Hij kwam (vanmiddag) ongelukkig ten val en moest, tegen wil en dank, met de ambulance naar het ziekenhuis.
Zelf kan hij zich er niets van herinneren. Hij moet voorlopig nog even in het ziekenhuis blijven, maar niet voor lang, hij mocht de volgende dag weer naar huis.


Een Kerstkind geboren! wo. 26 dec. 2018
Wim en Jacolien Boelens hebben op 2e kerstdag hun zoon Mik mogen verwelkomen!
Moeder en zoon liggen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.
Sportlaan 40
9521EE Nieuw BuinenTjitske Bodewits-Hofman maandag 24 dec. opgenomen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en op di. 25 dec, weer thuis. di. 25 dec. 2018
Tjitske Bodewits-Hofman is maandag 24 dec. opgenomen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en op di. 25 dec, weer thuis. Er wordt gewacht op de uitslagen van nader onderzoeken. Ondertussen krijgt ze bloedtransfusie.
Na bloedtransfusie dinsdag weer naar huis. Ze krijgt nog een darm en maagonderzoek.


Kerstgroet Henk & Miny wo. 19 dec. 2018


Luuk weer thuis. wo. 5 dec. 2018
Luuk is woensdagmiddag 5 dec. - op de verjaardag van de goedheiligman - weer thuis gekomen.
Hij ligt weer lekker in de kamer op zijn eigen bed en heeft inmiddels bezoek gehad van de zwarte pieten.
Helaas schijnt de maan niet door de bomen, maar dat zal Luuk een zorg zijn, hij gaat lekker dromen.

Zo kort in het ziekenhuis
En nu al weer thuis?
Achterkamertjespolitiek?
Was Luuk echt wel ziek?
Piet kon het me niet verklaren
En laat het over aan de opsporingsambtenaren.
Hoe het ook zij, de Sint is blij
Toch nog een heerlijk sinterklaaspartij.

Luuk opgenomen in Refaja ziekenhuis. ma. 3 dec. 2018

Luuk is zondag 2 dec. - na koorts en slechte nacht - met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Arts denkt aan longontsteking.
Of dit ook echt zo is moeten nadere onderzoeken uitwijzen.
Hij krijgt inmiddels antibiotica ( Antibiotica zijn medicijnen tegen infecties door bacteriën, het kan bijwerkingen geven, zoals misselijkheid en rode huiduitslag) en vocht middels infuus.

Chanoeka, het inwijdingsfeest. do. 29 nov. 2018
zondag 2 december (25 Kislev) tot 's avonds maandag 10 december (2 Tevet)

Volgens de legende in de Talmoed, gingen de Maccabeeën de tempel binnen nadat zij de bezetters uit de tempel hadden verjaagd, om de afgodenbeelden te verwijderen en de tempel te herstellen. Zij ontdekten, dat de meeste rituele voorwerpen ontwijd waren. Daarop zochten zij ritueel gezuiverde olijfolie om de menora aan te steken en de tempel te herstellen, maar vonden slechts genoeg olie voor één dag. Toch staken zij de menora aan, en gingen verder meer olijfolie te persen en zuiveren. Op een miraculeuze wijze bleef deze kleine hoeveelheid olie acht dagen lang branden, tot er nieuwe olie geperst en gezuiverd kon worden. Om deze reden steken joden een kaars extra aan, iedere nacht van het feest.
Met Chanoeka eet men gerechten gebakken in olie. Zo wordt op een symbolische manier verwezen naar het Chanoeka-wonder; het kruikje olie dat niet één dag maar acht dagen bleef branden.

Luuk en Henk beide in de lappenmand. vr. 23 nov. 2018

Luuk ligt het liefst de hele dag in bed, is erg moe en moet veel hoesten.
Hij heeft van de dokter een antibiotica kuur gekregen en prednison.
Het geeft wat bijwerkingen zoals jeuk en rode plekjes op armen en voeten.
Henk is een tijdje terug van de trap gevallen toen hij bij Jans in de tuin aan het snoeien was.
Hij heeft nog steeds last van een pijnlijke rug.
Dit heeft volgens de arts niets met de val te maken, hij heeft een ontstoken bilspier vanwege overbelasting.

Bouke Hofman (sr.): boek eindelijk klaar voor publicatie do. 1 nov. 2018
In de drukproef stonden nogal wat fouten.
Sommige woorden stonden in omgekeerde volgorde.
Volgens Egbert en Henk komt een ":" meteen achter het woord, zonder spatie dus.
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.
Wellicht vindt iemand nog wel één of meerdere fouten.
Hoe het ook zij: 'De Ultieme Escape' is inmiddels aangepast en gepubliceerd.
Paperback ISBN 9789463670524
Bestellen kan via de boekhandel of Bol.com of via onderstaande link.

Jan en Aukje Hofman verhuizen. zo. 21 okt. 2018
"Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens"

Al meer dan 50 jaar is dat voor ons in
Petuniastraat 16, 9521GV Nieuw Buinen.
Met ingang van 1 november gaat dat veranderen.
Wij verhuizen dan naar :
Wiekedreef 166, 9501 ED Stadskanaal.
Ons telefoonnummer blijft gelijk : 0599 610643

met vriendelijke groet
Jan en Aukje Hofman.

Jan en Anneke gaan verhuizen. wo. 17 okt. 2018
Wij willen via deze weg graag doorgeven dat wij naar een ander adres verhuizen.
Het oude adres:
Eerste Kruisdiep OZ 27
7831BA Nieuw Weerdinge
Nieuwe adres:
Het Waal 430
7823 NT Emmen
Dit gaat in per 31-10-2018
Met vriendelijke groet,
J. Hofman en AGJ Hofman-Lever
15-10-1956 en 07-02-1953

Bouke Hofman (sr.) publiceert boek. wo. 17 okt. 2018
We gaan een moeilijke en zware periode tegemoet. Nu al worden mensen angstig vanwege de gebeurtenissen die plaatsvinden zoals orkanen of verwoestende aardbevingen soms gevolgd door een tsunami. De omschrijving "op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding" (Lukas 21:25) is in dit verband zeer treffend. De zware periode die gaat komen wordt in de Bijbel omschreven als "de dag des Heren", "die dag", "de grote verdrukking" en dergelijke. Er zullen dan gebeurtenissen plaatsvinden die hun weerga niet kennen. Omdat dit alles wereldwijd zal zijn, zul je, om te escapen, van de aardbodem weg moeten. Daarover gaat het in het boek 'De Ultieme Escape' dat onlangs is gepubliceerd.
Paperback ISBN 9789463670524
(Binnenkort zal de link om het boek te bestellen hier weer staan maar door het converteren van Word naar Pdf zijn de Hebreeuwse woorden in omgekeerde volgorde afgedrukt en bovendien zaten er nog wat taalfoutjes in. Dus moet dit worden aangepast. Zij die het boek al besteld hebben krijgen gratis de verbeterde versie.)

Caroline en Hilbrand verhuisd. do.13 sept. 2018

Yom Kippur. za.9 sept. 2018
Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag, voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen (meervoud), wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het jodendom. Jom Kipoer wordt in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) beschreven in de boeken Wajikra (Leviticus 16:1-34 en 23:26-32) en Bemidbar (Numeri 29:7).
Dit jaar is Jom Kipoer van dinsdag 18 sept. 's avonds tot woensdag 19 sept. 's avonds.

Rosj Hasjana - Gelukkig nieuwjaar 5779. za. 8 sept. 2018
Rosj Hasjana, Het begin van het Joodse jaar 5779.
Van 's avonds: zondag 9 september tot 's avonds dinsdag 11 september, 1 en 2 Tisjri.
De eerste twee dagen van de joodse maand Tisjrie, de zevende maand van de joodse kalender, is het Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Ook wel: 'Hoofd van het Jaar', Jom Teroe'a, de dag van het Bazuingeschal.
Iedereen wenst elkaar een goed en zoet jaar, en men deelt appeltjes met honing om deze wens kracht bij te zetten.

Waar brengen de Hofmanclan's hun vakantie door? za. 4 aug. 2018
Cris en Minke staan inmiddels in Interlaken. (Zwitserland)
Jan en Wi-ja staan op "greenfield" hun nieuwe tent uit te proberen.
Luuk heeft een plekje in het ziekenhuis afgehuurd.
(hij was voor onderzoek een aantal keren in het ziekenhuis, o.a. ct scan.)
Jannes en Liesbeth zijn tijdens een fietstocht ergens ver in het Noorden (Noordpool?) beland.
Jan en Edith zijn, na een bezoek in Interlaken, neergestreken aan het meer van Annecy.
Harry en Rolinda en de kids zitten in Lausanne op camping "De Vidy" in Zwitserland.
Wim en Janneke maken een rondreis op Kreta.

Hilko Zwiers in ziekenhuis. di. 24 juli 2018
Hilko moest gisteren naar het ziekenhuis in Stadskanaal na pijnklachten op de borst. Hij is gisteren gekatheteriseerd en daar vond men een vernauwing. Hij is direct naar de hartbewaking in Emmen gebracht en opnieuw gekatheteriseerd om te kijken of er gedotterd moest worden. Dit was niet het geval dus moet hij aan de medicatie en mocht terug naar Stadskanaal. Hij had 's avonds naar huis gemogen maar kreeg een nabloeding en moest afgelopen nacht blijven. Het lijkt nu goed te gaan en waarschijnlijk mag hij vanmiddag naar huis. Dan twee weken rustig aan en met een beetje geluk doen de medicijnen goed hun werk.
Lieve goeten, Jannie

Ro Hofman-Bischop verhuisd. di. 24 juli 2018
Zaterdag 14 juli is ma verhuisd naar het Rietveldhuis in de Rietlanden Emmen.
Kuifleeuwerik 1, 7827 DV Emmen.
Kijk op de site van het Rietveldhuis voor een impressie.(De kleinschalige woonzorglocaties van Dagelijks Leven vindt u door heel Nederland en er komen er steeds meer bij. Het zijn allemaal sfeervolle, vrijstaande huizen met een ruime tuin. Hier kunnen mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies wonen zoals thuis, in een gezellige, vertrouwde omgeving, dichtbij familie en vrienden.)
We hopen dat ma het er naar haar zin zal hebben.
Alleen wonen was niet goed meer en dit lijkt een warm huis voor haar te zijn.
Kleinschalig met alle tijd en aandacht voor de bewoners.
Lieve goeten, Jannie

Adreswijziging Wina en Anne ma. 9 juli 2018
Vanaf 16 juli is het nieuwe adres :
Chrysantstraat 171
9521 ES Nieuw Buinen
Altijd welkom!
Wina, Anne, Romee, Franke, Margot, Levi en Jesse.

Een unicum: in Tweede Exloërmond vieren baptisten en protestanten zondag samen avondmaal. Nederlands Dagblad di. 3 juli 2018
Tweede Exloërmond
Nog geen vijftien kilometer van de plek waar 174 jaar geleden de eerste baptisten in Nederland opstonden rond een afgezette hervormde predikant, wordt komende zondag samen avondmaal gevierd door baptisten en protestanten. Dat gebeurt in Tweede Exloërmond, een plaats in Drenthe waar een Baptistengemeente (Unie) en een Protestantse Gemeente elkaar stapje voor stapje naderen.
Een unieke situatie voor Nederland, ingegeven door een unieke situatie op lokaal niveau: de baptistengemeente is in liturgisch opzicht vrij traditioneel; er staat een orgel in de kerk en er is volop ruimte voor de preek. De argeloze bezoeker die niet weet waar hij is beland, zou niet heel lang geleden kunnen hebben vermoeden dat hij eerder in een gereformeerde kerk zat dan in een evangelische gemeente, vermoedt baptistenvoorganger Maurits Luth.
Er zijn meer redenen die de toenadering verklaren: beide gemeenten zijn klein - de baptistengemeente bestaat uit zo'n honderd gedoopte leden, bij de PKN-gemeente zitten 's zondags zestig tot zeventig mensen in de kerk. Bovendien zijn er in Tweede Exloërmond niet zo veel kerken. De beperkte keus voor samenwerkingspartners heeft er ook aan bijgedragen dat de de baptisten en protestanten in de Drentse plaats min of meer in elkaars armen werden gedreven.
Maar de eenheid is niet alleen door die praktische overwegingen ingegeven, benadrukt Luth. "We hebben een gedeelde geloofsbeleving. We hebben het verlangen één te zijn en iets voor het dorp te betekenen. Het gaat niet automatisch, de nestgeur verschilt. Maar in de basis vinden we elkaar zeker. Het moet hier gewoon gebeuren, dit is wat God hier van ons vraagt. In een grote stad vraagt Hij mogelijk weer wat anders."
lange adem
De samenwerking is een proces van lange adem. Sinds een jaar of twintig zijn er in het voor- en najaar al gezamenlijke diensten. 'Dat tempo is langzamerhand opgevoerd', zegt de baptistenvoorganger. 'Afgelopen zomer, in juli en augustus, waren er voor het eerst interkerkelijke zomerdiensten.' Verder werden er al gezamenlijke diensten gehouden op kerstavond en met Hemelvaart, is het jeugdwerk gecombineerd en is er een voedselbank, die uitgaat van beide kerken. 'De viering van de maaltijd van de Heer is een logische stap in ons proces', zegt Luth. 'Je kan veel samen doen en veel samenwerken, maar echte eenheid is er alleen door het bloed van Jezus Christus. Na 174 jaar van scheiding vieren we weer samen de maaltijd van verzoening: verzoening met God en met elkaar.'
Maar geen eenheid zonder hobbels. Ook in Tweede Exloërmond zijn er aarzelingen bij gemeenteleden. Vorig jaar gingen er ook al stemmen op voor een gezamenlijke avondmaalsviering. Die bleef uit na drie verontruste brieven. 'Voor sommigen was dat nog net iets te spannend', zegt Luth. 'Dit jaar maken we een fijngevoelige kerkpolitieke tussenstap. Het is een dienst die uitgaat van de baptisten, maar we nodigen de PKN-leden ervoor uit.'
Het grootste verschilpunt tussen protestanten en baptisten is de doop: in de protestantse gemeente is de kinderdoop gebruikelijk, terwijl baptisten kiezen voor de geloofsdoop (volwassendoop). 'Maar om één te zijn hoef je het niet over alles eens te zijn', vindt Luth. 'Persoonlijk zou ik niet de vrijmoedigheid hebben om een kind te dopen', zegt hij. 'Ik heb vorige week wel een kind opgedragen, het de handen opgelegd en het gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat was ook een moment waarop ik besefte dat we toch minder ver van elkaar af staan. Op kerkenraadsniveau hebben we uitgesproken te durven geloven in een gemeente waar dat naast elkaar mag bestaan. Al zeggen we dat met een mix van geloof en ongeloof en weten we nog lang niet hoe en wat. Maar zo'n uitspraak komt voort uit het besef dat we al één zijn, door wat Jezus Christus heeft gedaan. We zijn beide al kerk, we zaten alleen nog in een verschillend gebouw.'
In oktober staat er een gezamenlijke gemeenteavond gepland. Luth: 'Dan zijn we eraan toe om dat te benoemen en het geloofsgesprek met elkaar te voeren; waarom doop je kinderen en waarom niet? Dat gesprek gaan we ook maar een keer voeren. Maar eerst met elkaar eten, dat verbroedert vast.'

Operatie Jan Hofman in UMCG goed verlopen. di. 26 juni 2018
Beste familie,
Ik ben op 5 juni geopereerd in het UMCG. Operatie boven verwachting goed verlopen. Gisteren ben ik voor controle geweest en is daarna de katheter verwijderd. De wond ziet er goed uit. 23 Juli weer voor controle.
Mijn hartelijke dank voor telefoontjes en kaartjes.
liefs,
Jan en Anneke


Cèlia Amira Boelhouwers geboren! zo. 17 juni 2018
Cèlia Amira Boelhouwers, dochter van Andries en Kimberley, kleindochter van Jan en Wi-ja Boelhouwers en achter-kleinkind van Bouke en Jaco is op zondag 17 juni 2018 geboren. Moeder en kind maken het goed.
Cèlia is een Italiaanse of Latijns-Amerikaans meisjesnaam en betekent : Hemels. Amira is de vrouwelijke vorm van de Arabische naam Amir "leider, heer, vorst", dus "vorstin, prinses".

GESLAAGD ! do. 14 juni 2018
Rowan Geleijnse is geslaagd voor HAVO, deels VWO.
Hij gaat na de grote vakantie Journalistiek studeren in Zwolle.
Robin van de Wege is geslaagd voor Gymnasium B.

Jan Hofman in UMCG. ma. 4 juni 2018
Lieve familie,
Ik word 4 juni opgenomen om vervolgens op 5 juni te worden geopereerd.
groetjes,
Jan en Anneke

Zaterdag 9 juni.
Jan is inmiddels weer thuis. De ingreep is (volgens hemzelf) meegevallen. Hopelijk verloopt het herstel ook voorspoedig.

Er is een hoedje blijven liggen op de FAMILIE-DAG 2018 !

Van wie is dit hoedje?
Het sierlijke hoedje is van Margot Hospers!

Een prachtige zondag en heerlijk weer op de FAMILIE-DAG 2018 !
We hebben genoten van de ontmoeting, gezelligheid, het weer, de Barbecue, de dienst met medewerking van een familiekoor die vierstemmig een aantal liederen voor ons hebben gezongen, het kindermoment van Jacoline, de preek van broer. vader, opa, oom, neef Jannes, het getuigenis wat met ons werd gedeeld (en te horen hoe een lid van onze familie (Jona Hofman) de keuze voor de Here Jezus heeft mogen maken en a.s. zondag gedoopt hoopt te worden in de Baptisten kerk te 2e Exloërmond, aanvang dienst 10.00 uur), het samen zingen van een aantal liederen en de pepermunt, vlak voor de overdenking.
De opkomst voor de dienst was bijzonder groot, en geen wonder toch, want we hebben immers veel reden tot dankbaarheid.
Zelfs Marianne was helemaal uit Engeland komen overvliegen om deze dag mee te maken.
Veel dank aan de mensen die alles tot in de puntjes hebben verzorgd. Koffie, thee, fris, cake, koek, kippensoep , tomatensoep (er werd 's nachts al gewerkt aan de voorbereiding), ijs, het verzorgen van de barbecue, de inkopen, het schoonmaken, de afwas enz. enz. Dank !
maandag 14 mei 2018.
Lieve familie Hofman,
Het is bijna zo ver !!!
De voorbereiding voor de familiedag is zijn laatste fase ingegaan. Code rood !
Het programma (globaal) :
 • Zondag 27 mei 2018.
 • in Nieuw-Buinen bij Jan en Edith in de boerderij.
 • de weersvooruitzichten zijn prima!
 • Vanaf 9:00 uur koffie klaar gevolgd door een korte dienst.
 • Veel activiteiten (volleybal, voetbal, enz...)
 • Ontmoeting en heerlijk bijkletsen met familie.
 • Bouke & Joyce komen ook ! (getrouwd zaterdag 14 april 2018)
 • Wim & Jacolien ook? (getrouwd vrijdag 6 oktober 2017, Wim was 10 mei jarig, hij stond nog niet op de verjaardagskalender en heeft de tientallen verjaardagskaarten gemist.)
 • Barbecue. • Kosten: 0-4 jaar gratis / 4-12 jaar € 5,- / 12 jaar en ouder € 10,- (all-in)
 • Opgeven: tel. 0599-621119
 • Betalen kan contant of storten op rekeningnummer NL81INGB0009131403 t.n.v. J.Hofman
 • Neem je muziekinstrument mee, kan kunnen we samen een orkestje vormen
A.u.b. niet afmelden als je komt, dat schept alleen maar verwarring !
Wees welkom, de voorbereidingscommissie.

Dag 25 : Egbert op de fiets door Israël vri. 12e of Iyyar, 5778, 27 april 2018
Om 12.45 uur (op Koningsdag 27 april) vertrekt het vliegtuig dus ik hoop tegen vijven weer op Schiphol te zijn. Vluchtgegevens : aankomst: 16:50 Verwachte tijd: 16:29,
Tel Aviv (TLV) - Amsterdam (AMS) Gate E04 , HV 5802 Transavia.
Het vliegtuig landt dus eerder dan verwacht.
Vanmorgen al vroeg wakker en om goed 6 uur uit bed gegaan. Na een grondige opknapbeurt zit om 20 voor zeven al op de fiets en de beide fietstassen volgepakt op weg naar de halte waar de bus naar het vliegveld staat, ruim 5 minuten fietsen. De fiets kan gratis mee in de bagageruimte van de bus. Om precies 7 uur vertrekt de bus en om even voor 8 ben ik bij de vertrekhal van Ben Goerion Airport. Een doos om de fiets in te pakken hebben ze hier natuurlijk niet. Maar ik had bedacht dat ik met 4 meter tafelzwilk en een rol plakband er ook wel een leuk pakketje van kon maken. Was ik voor 10 euro klaar. Natuurlijk wilde de Secrurity er wel in kijken dus ging er daar wel even het mes in maar daarna was de scheur met plakband weer snel gerepareerd. De reis verliep verder voorspoedig. De route ging helemaal volgens het boekje. Meestal helder weer, boven Nederland was het bewolkt maar er waren regelmatig doorkijkjes. Boven Griekenland zei de gezagvoerder dat we om 16.27 uur zouden landen en dat deed hij dan ook op de minuut nauwkeurig. Op Schiphol kreeg ik een enthousiaste begroeting van Thea en Douwe en zij hebben me weer veilig in Tweede Mond afgeleverd. Ik ben een dankbaar en gelukkig mens en een bijzondere ervaring rijker.

Inmiddels weer thuis !

Dag 24 : Egbert op de fiets door Israël do. 11e of Iyyar, 5778, 26 april 2018
Vanmorgen om 9 uur de oude stad in. Ik loop gelijk naar de Heiligegrafkerk omdat het daar later op de dag erg druk is. Maar ik ben niet de eerste, er staan al meerdere groepen met hun gids. Een uurtje later zit ik achter de koffie in CCC, Christ Church Cafe. Ik kom in gesprek met een gezin uit Nederland en de man nodigt mij uit bij hen aan tafel te komen zitten. Blijkt dat zij morgen met hetzelfde vliegtuig terug gaan. Tegen elven ga ik naar de rooftop. Mooi uitzicht over de stad. Slechts enkele kleine groepen komen hier. Loop je over de daken, kom je toch nog een vent op een ebike tegen. Rond 12 uur ben ik op het plein voor de Klaagmuur. Zingende en dansende militairen en barmitswafeesten. Ik probeer een rondleiding door de tunnels te boeken maar alles zit vol. Ik dring nog wat aan, plekje voor 1 persoon moet toch kunnen? De man is onverbiddelijk. Na mij komt nog een engelsman, samen met zijn zus, ook nee. Unbelievable, zegt de engelsman. Wij lopen 100 m terug waar de rondleidingen begingen en nu doet de zus een poging: Nee. Ze blijft aandringen en de man laat ons doorgaan. Ga de tunnel maar in en probeer maar of je met een gids mee kunt. Geen gids, maar toch een eindje door de tunnels gedwaald, gratis! Tegen half drie wordt het donker aan de lucht en even later begint het te regenen. Voor mij tijd om te gaan eten want dat was er door de drukte bij ingeschoten. Ik breng nog een poosje door in de Cardo, en in het verlengde daarvan in de joodse winkeltjes. Het is er behaaglijk warm. Om half vijf is het even droog en loop ik weer naar de CCC. Onweer en de bui barst los. Ik neem koffie, gebak, , drinken, totdat het weer droog wordt en dat is pas om 7 uur. Dan naar mijn kamer en nu de boel inpakken voor morgen. Om 12.45 uur vertrekt het vliegtuig dus ik hoop morgen tegen vijven weer op Schiphol te zijn.

Dag 23 : Egbert op de fiets door Israël wo. 10e of Iyyar, 5778, 25 april 2018
Vandaag op de fiets naar Yad Vashem.
Ik was er om kwart over negen maar bij de ingang voor de bussen en auto's werd mij gezegd dat de fiets niet mee op het terrein mocht. Is een fiets gevaarlijker dan een auto of bus? Ik kon hem buiten de poort aan een hek vastmaken. Omdat het nu nog droog was heb ik eerst de gedenkplaatsen buiten bezocht, o.a. het gedenkteken voor Nieuwlande. Andere Nederlanders die er naar op zoek waren, vier vrouwen, waarvan 1 uit Westerbork, heb ik nog naartoe gegidsd. Later in de middag naar de grote punthal, het Holocaust Historisch Museum. Ongelofelijk dat de geschiedenis zich zo kon/moest ontwikkelen. Toen ik tegen kwart over vier de uitgang van het gebouw had bereikt, regende het pijpestelen. Ik direct door de schuifdeur weer terug het gebouw in. Maar nee, dat was niet toegestaan. Een man en een vrouw van de bewaking wilden mij tegen houden. Ik wijs op mijn bloesje met korte mouwen, dus ik wring mij toch naar binnen. Meerderen proberen dat maar het lukt hen niet. Als er zich wat meer volk ophoopt bij de uitgang smeer ik em, terug naar de ingang want van daar is het maar een klein eindje naar het restaurant. En even later zit ik lekker warm achter de koffie met gebak. Wonder boven wonder, Even voor vijven, sluitingstijd, is het droog. En fietsend tussen de tramrails ben ik om goed vijf uur weer bij het hotel.

Dag 22 : Egbert op de fiets door Israël di. 9e of Iyyar, 5778, 24 april 2018
Vandaag de hele dag in the Old City geweest. Ik ben om 9 uur naar de Olijfberg gelopen. De eerste stop was in de kerk bij de meest gefotografeerde boom ter wereld. Toen de berg verder op gelopen en de Russisch Orthodoxe kerk bezocht en vervolgens helemaal naar boven. Om 12.30 uur was ik bij de Hurva voor een rondleiding van een uur; erg interessant. Vervolgens een gedeelte van de Cardo Maximus gelopen en later in de middag naar de Klaagmuur. Op het plein hield een groep joden een 'dienst'. Indrukwekkend. Een rabbi die sprak en de groep riep regelmatig 'amen'. Ze schreeuwden samen tot Adonai, zongen samen en er werd op de sjofar werd geblazen. Na afloop heb ik nog even met de rabbi gesproken. Van zichzelf zei hij dat hij maar een eenvoudige man was maar meerdere mensen pakten zijn hand om die te kussen, zowel ouderen als jongens. Toen naar de Cofix voor een kop koffie. Daar kwam ik in gesprek met Josef, een uit Amerika geëmigreerde jood. Wel een uur met hem zitten babbelen. Weer een dag met veel emotie maar ook weer met een gouden rand.
In gesprek met Josef


Hurva synagoge by night


Dag 21 : Egbert op de fiets door Israël ma. 8e of Iyyar, 5778, 23 april 2018
Vanmorgen tegen elf uur op de fiets gestapt en geprobeerd in Ein Karem te komen. Dat viel niet mee. Alsof ze heel Jeruzalem verbouwd hebben. Nou heb ik ook een kaart van 1987 dus dat verbouwen klopt ook wel. Bij al dat gezoek wel wat extra kilometers gemaakt, ik kwam o.a. langs het gebouw van de Knesset. Eindelijk toch op de goede weg. Even een zijstapje van een paar honderd meter gemaakt langs de ingang van Yad Vashem. Dan volgt een fikse afdaling naar Ein Kerem waarbij ik wel gelijk besef dat ik dit stuk straks ook weer omhoog moet. In Ein Kerem was de kerk natuurlijk gesloten, had ik kunnen weten, weten, zo rond de middag. Gelukkig was de ijssalon in het dorp wel open; ook leuk. Terug inderdaad een zware klim. Even geeft mijn fietscomputer 12,3% aan. Eenmaal weer boven zie ik dat de weg terug gemakkelijk te vinden is. De nieuwe tramlijn gaat nl. tot de afslag naar Yad Vashem en die begint in de Jaffastraat waar zich mijn onderkomen bevindt. In de Jaffastraat gelijk maar een winkel opgezocht waar ik een nieuwe kaart koop van Jeruzalem. Omdat ik mijn verbruikte calorieën nog niet helemaal heb aangevuld ga ik lopend de oude stad in. Even voorbij de Hurvasynagoge zit ook een fantastische ijssalon. Ik breng nog even weer een bezoekje aan de Klaagmuur. En op de terugweg maak ik nog een stop. Bij beide stops mooie gesprekken gehad met Nederlanders. Trouwens ook de kaartverkoper, David, was een vriendelijke geloofsbroeder. Straks nog een keer de stad in voor het 'diner' en dan zit er weer een dag op. Een dag met, af en toe, emotionele en dankbare herinneringen.

Dag 20 : Egbert op de fiets door Israël zo. 7e of Iyyar, 5778, 22 april 2018
Zondagmorgen was ik in een dienst van Christchurch. Veel mensen waarvan zeker de helft Nederlanders. Een boeiende preek en ook een paar prachtige liederen gezongen. We begonnen met de engelse versie van 'Daar juicht een toon' en ook nog 'It is well with my soul'. 's Middags ben ik naar de Haaspromenade gefietst; er liepen maar een paar mensen rond en winkels en restaurant waren gesloten. Eten en drinken kom ik hier niet te kort. Aan de Jaffastraat zitten 3 Cofix-restaurant, Mac en Pizzahut zitten om de hoek en de Jaffa-gate is maar 1 km lopen.
De Haaspromenade met prachtig uitzicht op Jeruzalem

Dag 19 : Egbert op de fiets door Israël za. 6e of Iyyar, 5778, 21 april 2018
Vanmorgen naar de kerk. Het regende toen ik uit de kerk kwam. Nu ook frisjes.

Dag 18 : Egbert op de fiets door Israël vri. 5e of Iyyar, 5778, 20 april 2018
Om half 8 vertrek ik met de bus naar Jeruzalem. De fiets en de tassen gaan in de bagagruimte onderin de bus. Mooie route, prachtige landschap. Over wegnummer 6, het laatste stuk wegnr.1. Om 9.40 stap ik uit bij het central bus station. Even orienteren en dan lopen, stuk Jerusalem fietsen naar waar ik meen dat het hotel moet zijn. Als ik in die buurt ben vraag ik de weg. Zit ik helemaal fout, moet naar de binnenstad, in de buurt van de Jaffastraat. Hele weg inclusief klimmetjes weer terug. In de Jaffastraat zit een christelijke winkel, boekhandel. Waar kun je beter vragen. Zij zoeken op internet, naam en straat van het hotel. Ze printen voor mij alles uit, zoveel meter straat zus, zoveel meter straat zo. Kom ik toch weer in de buurt waar ik al geweest ben. Daar vraag ik een taxichauffeur. Zit ik weer helemaal fout. Ik moet, weet hij zeker, in de binnenstad zijn. Weer terug naar de Jaffastraat. Komt er een man op me aflopen "Hallelujah, God bless you". Heeft Jezus deze ontmoeting zo geleid, volgens hem. Ik vertel hem wat ik zoek en hij belt meteen naar het hotel. Loop maar met mij mee. Binnen 5 minuten zijn we er. Dat Jezus deze ontmoeting zo geleid heeft was niet alleen voor mij maar ook voor hem, want hij heeft geen geld maar wel een gezinnetje die eten nodig heeft. Hoe kan het zo lopen, toch? Ik zit naast het Ibishotel, nog geen 100 meter achter de Jaffastraat, vlak bij de oude stad, dus een pracht plek. De Klaagmuur al bezocht, bij een arabier daar gegeten, 't is immers al Shabbat. Nu me even installeren op mijn kamer en het programma voor morgen opstellen.

Dag 17 : Egbert op de fiets door Israël do. 4e of Iyyar, 5778, 19 april 2018
Gefeliciteerd Israël.

Israël viert vandaag zijn 70e onafhankelijksdag! (Yom Ha'atzmaut) Het feest begint vanavond (de 5e Iyyar 5778) en duurt morgen de hele dag. Israël's Onafhankelijksheidsdag volgt direkt op Yom HaZikaron, Israël's Memorial Dag, waarbij de gesneuvelde soldaten en de slachtoffers van terreur worden herdacht.
Fietstochtje door "Klein Zwitserland" boven Tiberias. Mooi uiticht. In vaktermen : "een kuitenbijtertje"
Totaal 29 km., ruim 10% en 440 mtr. stijging. In de stad zijn de winkels gesloten vanwege het feest. Op de boulevard een en al kraampjes. Morgenvroeg met de bus naar Jeruzalem.

Vanaf "Klein Zwitserland" uitzicht op Tiberias

Dag 16 : Egbert op de fiets door Israël wo. 3e of Iyyar, 5778, 18 april 2018
Vanmorgen met de bus van 8.15 uur naar Nazareth. Om kwart over drie was ik terug in Tiberias. Alweer lekker gegeten en nu even een siesta, het is nog 33 graden.

zicht op Nazareth

Dag 15 : Egbert op de fiets door Israël di. 2e of Iyyar, 5778, 17 april 2018
Vandaag om 8 uur op de fiets. Na 10 km een stop voor het ontbijt en daarna verder op wegnummer 98. Het laatste gedeelte langs de grens met Jordanië. Pittige klimmetjes tot 11,3% stijging. De weg eindigd in Khamat Gader, een recreatiecentrum waar het al druk begon te worden. De oude Hebreeuwse naam betekent warmwaterbronnen van (de oude stad van) Gadara. Hamat Gader is een warmwaterbron in de vallei van de Yarmouk-rivier, en was al in gebruik sinds de klassieke oudheid . De Israëlische controle over Hamat Gader werd veilig gesteld tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967, toen het Israëlische leger de omliggende Golan-hoogvlakten veroverde, waardoor vrije toegang tot Hamat Gader voor Israëli's mogelijk was. Sindsdien staat het onder Israëlische controle en is het ontwikkeld als een toeristische attractie, een kuuroord en een alligator en exotisch vogelreservaat. De site ligt naast de Jordaanse grens en ongeveer 10 kilometer van het drielandenpunt van Israël , Jordanië en Syrië. Het kuuroord is in 1977 geopend.

Na een korte pauze klim ik weer op mijn fiets om mij wederom in het zweet te werken. In Yardenit neem ik weer een pauze bij de doopplaats. Ik ben er getuige van dat er net een nederlandse vrouw wordt gedoopt door een Keniaanse pastor die daar net met een groep was en ook haar graag doopte. Nu op de tv toespraken bij de Klaagmuur, de president en hoge militaren. Vooraf waren beelden van de diverse oorlogen in hun 70 jarig bestaan. Overigens zijn er in die 70 jaren meer israëliërs omgekomen in het verkeer dan in al die oorlogen.

Dag 14 : Egbert op de fiets door Israël ma. 1st of Iyyar, 5778, 16 april 2018
Vandaag de berg der zaligsprekingen bezocht omdat ik het gisteren niet kon vinden. De kaart bestudeerd, gewoon wegnr 90 volgen. Een pittige klim, af en toe 10%. Dat wordt genieten op de terugweg dacht ik toen. In de kerk was ik net op tijd om met een duitstalige groep hun laatste lied mee te zingen. Ik sprak nog met een echtpaar die hier met een groep uit Barneveld was, het was vandaag hun laatste dag van de reis. Dierbare herinneringen kwamen bij mij boven aan onze reis in 2006. Op de fiets terug nog aan in Ginosar. Bij de aanlegsteiger sprak ik een man aan die zo het mij leek een Bijbel in zijn hand had. Hij was reisleider van een turkssprekende groep, orthodox, maar wel christen!
Het was voor mij een middag met een gouden randje.

de berg van de zaligsprekingen

Dag 13 : Egbert op de fiets door Israël zo. 15 april 2018
Vanmorgen om half acht al op de fiets. Even langs Yardenit, mijn doopplaats waar ik op 10 m een ijsvogel spotte, voor het eerst in mijn leven. Bij Kursi aan het strand een ijsje gekocht. De verkoper blijkt nog meer nederlandse voetballers te kennen dan ik. Israëliërs zijn gek van nederlandse voetballers, zegt hij. Natuurlijk ben ik ook langs geweest in Kapernaüm en Tabga. Tegen half vijf was ik weer in m'n hotel. Een prachtige fietstocht, vele km fietspad, dan weer over de weg op de uitwijkstrook. 80 km gefiets, 500 m klimmen en evenzoveel meters dalen. Het was genieten.
Ein Gev is een kibbutz aan de oostkant van het meer. Kibbutz Ein Gev onstond op 6 Juli 1937 gedurende 1936-1939 Arabische opstand, en ontwikkelde zichzelf snel als een rendabel Kibbutz. De eerste kolonisten waren emigranten uit Tsjechoslowakije, Duitsland, Oostenrijk en de Baltische staten. Er werden vooral bananen plantages aangelegd. Egbert schrijft dat hij onderweg veel Bananenplantages heeft gezien. Ein Gev ligt aan de voet van een 350 m hoge heuvel, waarop de stad Susita (of Hippos) lag. (Het Griekse woord voor "paard" is "hippos" en het Aramese woord is "susita"). Deze stad werd in de 7e eeuw door de Perzen verwoest. Op de heuvel liggen nog resten van kerken, tempels, een badhuis, een theater, een wachttoren en gedecoreerde zuilen. Als de Here Jezus in Mt 5:14 zegt : "Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven", heeft Hij wellicht gerefereerd aan Susita (Hippos). Ook de gebeurtenissen zoals beschreven in Markus hoofdstuk 5 en Lukas hoofdstuk 8 zijn mogelijk aan Susita gerelateerd. De kibboets En Gev kwam tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog geïsoleerd te liggen doordat Syrische troepen de aanvoerroutes naar de kibboets blokkeerden. Men zette vissersboten in om de kibboets te bevoorraden vanuit Tiberias. Na de oorlog werden de vissersboten ingeruild voor veerboten.

onderweg heel veel bananenplantages gezien

de haven van Ein Gev.

even pauze in Ein Gev.

Dag 12 : Egbert op de fiets door Israël za. 14 april 2018
Vandaag is het Sabbath, dus een bezoek aan de gemeente te Tiberias.
Vanmorgen de dienst in Pniël Fellowship gemeente bijgewoont, dienst om 10.30 uur, HaMasor Street 15. De 9 km in 1 uur en 10 minuten heen, in een kwartiertje terug. Vanmiddag in Magdala een pizza gegeten, meeste restaurants zijn op sabbat gesloten, ook de Mac, hier vlak om de hoek.

Tiberias werd in 17 n.Chr. gesticht op de ruïne van een Joodse stad, door Herodes Antipas (hij liet Johannes de Doper onthoofden), de zoon van de beroemde koning Herodes I. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft (Joodse Oudheden, XVIII. 2, 3) dat voor de bouw van Tiberias vele graven moesten wijken. De stad werd namelijk gebouwd op een begraafplaats, waardoor de zij onrein werd, zodat er geen Joden wilden wonen. Herodes Antipas noemde het naar keizerTiberius. Al sinds de klassieke tijd is de stad bekend vanwege de heetwaterbronnen die zich hier bevinden. Een belangrijke bron van inkomsten is van oudsher de visvangst op het meer. De stad heeft een rijke geschiedenis. In het oude Israël lag het in het gebied van de stam Naftali. De graftombe van Maimonides bevindt zich in de Ben Zakkai-straat in Tiberias. Na de verwoesting van de Tempel van Jeruzalem werd het Sanhedrin in de 2e en 3e eeuw n.Chr. naar Tiberias verhuisd.
In het Johannes evangelie wordt Tiberias genoemd.
Johannes 6:1 "Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea." Johannes 6:23 "Doch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Here gedankt had."
Bij helder weer kun je in Tiberias de witte toppen van de besneeuwde berg Hermon zien. De stad telt ongeveer 50.000 inwoners.

in de verte de witte toppen van de Hermon

Dag 11 : Egbert op de fiets door Israël vri. 13 april 2018
Vanmorgen al vroeg op pad, met de trein naar Beth She'an (de Jezreël vallei spoorlijn van Haifa naar Beit She'an) In de stad zoeken naar een restaurant maar alles was nog gesloten. Bij een winkelcentrum vind ik een bakker waar ik een chocoladeachtig brood koop. Ik eet er een flink stuk van op en vraag daarna aan een agent hoe ik op wegnummer 90 kom. Vrij simpel, 1 keer links, 1 keer rechts. Klopt ook nog. Ik fiets even later op wegnummer 90 naar na een kilometertje fietsen begint mijn verstand te werken. De zon zit aan mijn linkerkant en dat kan niet goed zijn. Ik steek de weg over en ga de andere kant op. Goed besluit, was anders bij de Dode Zee uitgekomen. Een prachtige route naar Tiberias. Ik ben gelijk ook maar langs Yardenit gefietst en even bij mijn doopplek gezeten; een dankbare en dierbare herinnering. vervolgens op de fiets naar Tiberias aan het gelijknamig meer. Over weg 90 (langs de Jordaan) is het 41 km + de extra km.

in de trein naar Beth She'an

Dag 10 : Egbert op de fiets door Israël do. 12 april 2018

kopje koffie bij cofix
Vandaag veel gewandeld en gefietst langs het strand en boulevard.
Koffie gedronken bij Cofix.

boulevard en strand, Haifa

Bouke en Joyce gaan trouwen.
Bouke en Joyce
trouwen op
Zaterdag 14 april

De trouwdienst begint om 19.00 uuur in het
Marnix College te Ede
Prins Berhardlaan 30
6713MC EDE

Vanaf 20.00 uur kunnen jullie ons feliciteren
onder het genot van een hapje en een drankje.

Toekomstig Adres :
Telefoonweg 58-5
6713AL EDE

Bouke & Joyce

Dag 9 : Egbert op de fiets door Israël wo. 11 april 2018
Vandaag 60km. gefietst. Vanmorgen de Karmel opgefietst. Onderlangs de bahaituinen en later nog weer bovenlangs.
Dan door langs Isfiya tot in Daliyat el Karmel, een Druzen stad met ongeveer 20.000 inw. Drukke stad.
Lekkere falaffel gegeten. Terugweg gestopt bij mooie picknickplekken in het N.P. Karmel.
Mount Carmel National Park (Park HaKarmel) is het grootste nationale park in Israël. en bestaat uit 10.000 hectare dennenbomen, eucalyptus en cipresse bomen. Schitterend uitzicht.
In 2010 is er in dit park een hevige brand geweest.

mooie uitzichten op de karmel

Daliyat el Karmel

Dag 8 : Egbert op de fiets door Israël di. 10 april 2018
Vandaag met de trein naar Haifa.
Onderweg regen, maar in Haifa lekker warm.
Haifa is een havenstad en badplaats in Noord-Israël, op het noordelijkste gedeelte van het Karmelgebergte en aan de Middellandse Zee. Het district Haifa is een van de zes districten waarin Israël is verdeeld. Het district heeft 872.300 inwoners. De hoofdstad is Haifa met 270.000 inwoners en is daarmee de derde stad van Israël, na Jeruzalem en Tel Aviv, en de belangrijkste (haven)stad in het noorden van het land. Haifa heeft twee universiteiten: de Universiteit van Haifa en het Technion - het technologisch instituut voor hoger onderwijs van Israël. Haifa is deels op de berg Karmel is gebouwd, waardoor men op veel plekken in de stad een schitterend uitzicht op de zee heeft.
De berg Karmel is ca. 20 km lang en 7 à 8 km breed en 500m hoog. De naam is afgeleid van het Hebreeuwse "Karem El" wat betekent: "wijngaard van God", Ein Karem betekent "bron van de wijngaard". Op de karmel vindt de strijd van Elia met de Baälpriesters plaats (1 Kon. 18:19vv).

uitzicht op de haven vanuit mijn kamer

de haven vanaf de Karmel


Dag 7 : Egbert op de fiets door Israël ma. 9 april 2018
Vandaag in BerSheba.

Dag 6 : Egbert op de fiets door Israël zo. 8 april 2018
Vanmorgen naar de dokter geweest, heb vanaf donderdag al last van misschien een insectenbeet of prik in onderbeen. Plek is pijnlijk, zet iets op en ziet er iets gekleurd uit. Zalfje rijker en 500 sh. lichter, 2 x daags insmeren. Vandaag was Abraham's Well gesloten. Coba en ik waren hier al beginjaren '90 van de vorige eeuw, stond er nog geen gebouw overheen.
(Volgens de hofmanclan kun je beter de priester raadplegen : " Leviticus 13:38 en 39 Wanneer een man, of een vrouw, op de huid van hun lichaam lichte plekken hebben, witte plekken, en de priester beziet ze, en het blijkt, dat op de huid van hun lichaam doffe, witte plekken zijn, dan is het gewone uitslag, die in de huid uitgebroken is; hij is rein.")

Dag 5 : Egbert op de fiets door Israël za. 7 april 2018
Vandaag is het Sabbath.
Vanmorgen naar kerk, 300 mtr. lopen, dienst met H.A., ongeveer 80 personen en na de dienst eten! Heb met Albert Knoester en zijn vrouw gesproken, zij zijn gemeentestichters in Dimona.
De eerste Messias belijdende gemeente in BerSheva draagt de naam Nachalat Yeshua, wat betekent Yeshua's Erfdeel.
Leiders : Howard Bass, Eduardo Silveira en Albert Knoester. Taal : Hebreeuws. Plaats : Beer Sheva, Israel. Gesticht : 1972. Plaats van samenkomst : 15 Ha'avot St., "The Old House", Beer Sheva.
Het Hebreeuwse woord "ha-avot", betekent "de vaders" : ze leefden allemaal in BerSheva : Abraham met Sarah; Isaac met Rebecca; Jakob/Israel met (waarschijnlijk) Leah, BerSheva is de enige stad in het beloofde land dat daarop aanspraak kan maken. Zij zijn de vaders (en moeders) van het Joodse volk. Abraham is ook de vader van allen die in de beloofde Messias geloven.
Wanneer : Mei-Okt Vrijdag 17:30u; Nov-Apr Zaterdag 10:30u. Taal : Hebreeuws met vertaling in Russisch, Engels en Spaans.

Het gebouw waar Nachalat Yeshua samenkomt

Dag 4 : Egbert op de fiets door Israël vr. 6 april 2018
Vandaag naar BerSheva, Egbert om 18.00 uur op stee!
Vanmorgen 5.45 opstaan. Trein naar Beit Shemesh gaat 8 min over heel uur, had ik gisteren al uitgevogeld. Om 6.15 verlaat ik hotel. Ik zeg nog even dat ik met de trein naar Bet Shemesh ga. No train no bus today, zegt de man achter de balie. Feestdag. Hij toont mij op de kaart busstation voor kleine taxibusjes die wel rijden. Er op af. To make a long story short, ik kan mee in busje naar Jeruzalem en wordt dan op de snelweg bij afslag Bet Shemesh afgezet. Mensen in busje houden mijn fiets vast en ik zit op de grond naast de chauffeur. Ben dus een zwartrijder, chauffeur z'n dag weer goed. 110 km gefietst, erg warm. Na 90 km viel amechtig neder bij een benzinestation. Keurige wc met koude lucht voor handen drogen. Ben er zelf ook een poosje onder gaan zitten. Daarna flesje cola en koekje van Jaco en toen op voor de laatste km. Ruime kamer in hotel, heerlijke douche en de fiets staat op m'n balkon op 3 hoog, kan niks mee gebeuren. Het was dus een zware tocht. Afzien. 1900 kcal. verbruikt, 1021 mtr. geklommen en 1050 gedaald.
BerSheva is in 1906 door de Turken (Ottomanen) gebouwd. In 2016 had de plaats 205.800 inwoners en was daarmee toen de zevende stad van Israël. Beër Sjeva werd al in de oudheid bewoond. (4e eeuw v.Chr.) In Genesis 21 wordt al van "Berseba" gesproken. Genesis 21:30-31 "En hij zeide: Voorzeker moet gij de zeven lammeren uit mijn hand aannemen, opdat het mij tot een getuigenis zij, dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemt men die plaats Berseba, want die beiden hebben daar gezworen." (sjeva = zweren, eed, zeven) Abraham plantte hier ook een tamarisk. (Genesis 21:33) De tamarisk is zeer geschikt om in de Negev, (de woestijn) te groeien. Hij heeft een diep wortelsysteem en kan ook overleven in brak water. De boom scheidt zout af via de bladeren. In het stadswapen van Beer-Sheba staan de woorden uit de bijbel "En Abraham plantte te Berseba een tamarisk". Izaäk (Yitzhak - hij lacht) is in BerSheba geboren.
Vanuit Bersheva is Jakob gevlucht naar Haran, naar zijn oom Laban, nadat hij Esau de zegen van de eerstgeborene had ontvreemd (Gen.28:10).
Wat er er te zien ?
In Beër Sheva vindt wekelijks een markt plaats (elke vrijdag) van bedoeïenen die in de Negevwoestijn wonen. De "put van Abraham" ligt dicht bij de Nahal Beër Sheva (de Beër Sheva-rivier). Het is niet onwaarschijnlijk dat deze put slechts honderden jaren oud is, en niet duizenden jaren, zoals soms wordt verondersteld. En natuurlijk zijn er de opgravingen van het oude BerSheva te zien.

het hotel

de put van Abraham

de bedoeïenen markt

de opgravingen van het oude BerSheva

Dag 3 : Egbert op de fiets door Israël do. 5 april 2018
Onderweg een broodje, voor de rest heerlijk weer en morgen weer vroeg op. Met de trein naar Bet Shemesh en dan verder fietsen naar Bersheva, denk ik. Bet Shemesh (65.00 inw.) ligt tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Bet Shemes wordt genoemd in Jozua 15:10 en 21:16. In Bet Shemesh werd de Ark van het verbond onderbracht nadat deze door de Filistijnen was buit gemaakt. (1 Samuel 6:9).

heerlijk broodje

even pauze

Dag 2 : Egbert op de fiets door Israël wo. 4 april 2018
Er zijn echt wel fietspaden in Tel Aviv, vandaag 30 km. gefietst. Old Jaffa, Bat Yam, Tel Aviv Rabin plein en Carmelmarkt.
In Jaffa werd het hout uit de Libanon voor zowel de eerste tempel en, zeshonderd jaar later, de tweede tempel aangevoerd. (2 Kronieken 2:16; Ezra 3:7). Jona ging naar Jafo (Jona 1:3), daar ging hij aan boord van een schip naar Tarsis. En wat te denken van Petrus die daar verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont.' (Handelingen 10:6)
Het Rabin plein heette vroeger Kings of Israel Square. Het plein kreeg na de aanslag op Yitzhak Rabin op 4 november 1995 de nieuwe naam Rabin Square. Het rechthoekige plein herbergt het stadhuis en een groot monument ter herdenking aan de Holocaust. Dit monument is ontworpen door de Israëlische schilder en beeldhouwer Igael Tumarkin.

er zijn fietspaden in Israël

een selfie, in de verte zie je Jaffa.

De Petrus kerk te Jaffa

Het Rabin plein, met monument en stadhuis

Dag 1 : Egbert op de fiets door Israël di. 3 april 2018
Dinsdag 3 april vliegt hij met Transavia (06.15 u) naar Tel Aviv (11.45 u).
Het is te hopen dat hij op tijd bij het goede gat is, want dat is veranderd.
Het is nu : Transavia (HV 5801) vlucht naar Tel Aviv (Gate veranderd), Vertrektijd: Originele vertrektijd 06:15, Vluchtnummer: HV 5801, Vertrekhal: 1 , Check-in balie: 3-5, Gate: D44, dus Nieuwe gate.

d44 pier

foto pier D
Egbert geland op Ben Goerion Airport.
In Tel Aviv is het nu 20 ℃.

de gevlogen route

de laatste kilometers
In Tel Aviv verblijft hij in het Sky hostel dat beschikt over een dakterras met uitzicht over de stad.
Tel Aviv betekent 'Lenteheuvel' en is met 415.000 inwoners (3.850.000 totaal in de agglomeratie) de tweede stad van Israël, na Jeruzalem met 850.000 inwoners
We komen de naam al tegen in de Bijbel, hoewel daar een heel andere plaats wordt bedoeld. Ezechiël 3:15 "Ik kwam bij de ballingen in Tel-abib (spreek uit : Tel-Aviv), die aan de rivier de Kebar woonden, en waar zij woonden, bleef ik zeven dagen onder hen, verbijsterd."
Israël zeventig jaar!
Op de jaarlijkse Staatsceremonie op de Herzl berg op 18 April zal het grootste vuurwerk worden afgestoken zoals niet eerder in Israël heeft plaatsgevonden.
In de nacht van 14 op 15 mei 1948 (5 Ijar 5708, valt in 2018 op vrijdag 20 April) werd in Tel Aviv door de Joodse leiders onder leiding van David Ben-Goerion de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen, dat is dus 70 jaar geleden!
Tel Aviv is in 1909 gesticht, maar er waren al een paar Joodse nederzettingen te vinden zoals een nederzetting ten noorden van de rivier Ayalon, Sarona dat door Duitse tempeliers gesticht is en Neve Tzedek dat nu als oudste wijk van de Tel Aviv gezien wordt. Ook was er natuurlijk Jaffa al. Dit havenstadje is inmiddels helemaal opgeslokt door Tel Aviv, maar is aanzienlijk ouder. Jaffa was zelfs een van de oudste havensteden aan de Middellandse Zee.
Tel Aviv Port is het commerciële centrum van Tel Aviv - een niet te missen hotspot.
Egbert verblijft t/m donderdag in Tel Aviv en vertrekt op vrijdag naar Bersheva.

promenade Tel Aviv

promenade Tel Aviv
volgens : http://www.egged.co.il/Article-976,80-Are-bicycles-and-surfboards-allowed-on-bus.aspx mogen surfplanken en fietsen in de Intercity Egged bussen, in de baggage ruimte, worden meegenomen, afhankelijk van de beschikbare ruimte.
met de trein is ook geen probleem, mits.................
Zondag tot Vrijdag, tussen 09.00 en 15.00 en tussen 19.00 en 06.00 de volgende dag.
Vrijdag en op feestdagen - gedurende de diensttijden.
Zaterdag avond (na de Sabbath) en de avond volgend op een feestdag mogen geen "niet-opvouwbare" fietsen meegenomen worden.

Egged bus

treinen in Israel
Egbert mailt het volgende vanuit Tel Aviv.
Om 14 uur met de fiets in de trein naar Tel Aviv, toen verder op de fiets door de drukke straten naar hotel.
Daarna flinke wandeling langs het strand en kopje koffie gedronken bij Cofix, bij mij op de hoek van de straat.
Verstuurd op 03/04/2018 18:48:07

Nieuw adres Jan Eefting. 22 maart 2018

Jan Eefting
Willem Diemerstraat 7
kamer 405
9581 AG Musselkanaal

van alle gemakken voorzien

Welke ijsbaan je ook bezoekt, Egbert kom je zeker tegen.
Slideshow Egbert
Slideshow Egbert
Slideshow Egbert is overal
Slideshow Egbert
Slideshow Egbert
Slideshow Egbert

Schaatsen op de nieuwe ijsbaan in Nieuw-Buinen (do. 8 febr. 2018)

NIEUW-BUINEN
Op de nieuwe ijsbaan in Nieuw-Buinen wordt geschaatst. IJsmeester Luut van der Schoot glundert van oor tot oor.
Gisteravond tot 23.00 uur was hij bezig om de baan klaar te krijgen en om 08.30 uur vanochtend inspecteerde hij hoe het ijs er toen bij lag. Tot groot genoegen zag het er naar eigen zeggen perfect uit.
De primeur is voor Hofman uit Tweede Exloërmond.
De nieuwe ijsbaan aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen is vanavond officieel in gebruik genomen.
De handeling is verricht door voorzitter Jakob Hofman samen met de 90-jarige Berend Hofman,
de vader van Jakob was de eerste penningmeester van de ijsvereniging, en Monique Wessels.
De dochter van Jakob is momenteel penningmeester van de vereniging.
Het drietal verwijderde een spandoek en opende de hekken naar de ijsbaan.
Het Dagblad v/h Noorden :
In Nieuw-Buinen kunnen ze hun geluk niet op. De ijsbaan is voor het eerst open.
Oude rot Egbert Hofman uit 2e Exloërmond had de eer de ijsvloer als eerste te testen.
En constateerde dat die in perfecte conditie was. "Ik ben echt trots", sprak de debuterende ijsmeester Luit van der Schoot.

Update : Luuk weer thuis na 3e keer in Refaja Ziekenhuis na 2e keer thuis.

Luuk is vanmorgen (maandag 15 jan.) weer thuisgekomen. Nu weer aansterken en hopen dat de bloedwaarden goed blijven. In de nacht van dinsdag op woensdag met Ambulance opnieuw naar Refaja Ziekenhuis. Heeft opnieuw bloedtransfusie gehad en ook is inmiddels opnieuw darmonderzoek gedaan maar dit heeft niets uitgewezen. Donderdag (do. 11 jan.) naar Hoogeveen voor onderzoek aan dunne darm. Luuk mocht maandag (8 jan.) weer naar huis, nadat hij voor de 2e keer was opgenomen in het Refaja ziekenhuis. De onderzoeken in Emmen en Stadskanaal hebben tot dusver niets uitgewezen. De medicijnen moeten nu hun werk doen. Luuk werd opnieuw opgenomen in het Refaja ziekenhuis, na enige dagen thuis te zijn geweest (meestal in bed). Naast CT scan zijn allerlei onderzoeken gedaan. De eerste opname was vanwege problemen met ademhaling, fikse longontsteking en koorts. Ondanks de zuurstof en antibiotica e.d. en de heerlijke en goede verzorging is dit kennelijk nog niet voldoende en adéquat verholpen.
Nadat hij do. 28 dec. weer naar huis mocht met de nodige antibiotica tabletten was een opname opnieuw nodig.
Donderdag 4 januari : Onderzoek heeft uitgewezen dat Luuk bloedarmoede heeft, daling van 8.5 naar 5.0, en heeft daarom alvast bloedtransfusie gekregen zodat het tekort aan rode bloedcellen of hemoglobine weer op peil wordt gebracht. Morgen gaat hij voor onderzoek naar Emmen om te ontdekken of er misschien ergens bloedingen zijn of andere oorzaken die de bloedarmoede kunnen veroorzaken.

Weer heerlijk thuis in mijn vertrouwde stoel, met de fruitmand van de Hofman-family (had ik nu mijn linker- of rechterhand om de fruitmand).Wow, wat een kanjer van een fruitmand!

21 december 2017 is Dion Ottens geboren!

Voor diegene die het nog niet hebben gehoord of gelezen: op 21 december 2017 is Dion Ottens geboren! Hij is het zoontje van Gerald en Mistral en het broertje van Vianne en Joey. En vanzelfsprekend een kleinzoon van Truus dus een achterkleinzoon van Otto en Tjitske Bodewits.

Een gezegend kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.

Luuk & Janneke


WIJ WENSEN AL ONZE FAMILIELEDEN
gezegende feestdagen

'zandmeer', Emmer Dennen
EN EEN IN ALLE OPZICHTEN
voorspoedig 2018

Adres wijziging Leonie Drent
Het adres is :
Leonie en Eline
Weerdingerstraat 200 a
7822BK Emmen.

Chanukah : woensdag 13 t/m woensdag 20 december 2017

Neef Jan Eefting van de Boermastreek vorig weekend getroffen door beroerte
Onze neef Jan Eefting van de Boermastreek is het vorig weekend getroffen door een beroerte, heeft inmiddels zo'n 10 dagen in't Refaja ziekenhuis gelegen en gaat morgen naar de Horst hier in Emmen voor therapie. Hij (en wij ook) zijn daar heel gelukkig mee omdat er hier eerst geen plaats was voor hem en hij dan ergens verder weg zou moeten revalideren en met het oog op bezoek (en z'n was, enzo) leek ons dit toch verkieslijker! Trijnie en Janna zijn z'n naaste verzorgers, waar hij ook heel gelukkig mee is en nu maar hopen dat ze hem weer wat kunnen oplappen, z'n rechterkant kan hij niet veel mee maar praten kan hij wel en 't koppie is ook picobello!
Het adres is :
Verpleeghuis De Horst
Vaart 15
Rondweg 97
7825TC Emmen.
(Het zou geweldig zijn als de Hofmanclan massaal een kaartje ter bemoediging zou sturen)


Benefiet Concert Stadskanaal

Kleinkinderen-kinderen-ouders-opa's-oma's-overopa-overoma-tante-oudtante
De hele familie bijeen op 29 oktober 2017

Wim Boelens en Jacolien Baptist gaan trouwen.
Wim Boelens en Jacolien Baptist gaan vrijdag 6 oktober 2017 trouwen.
De kerkelijke bevestiging is in het gebouw van de PKN, Vaart 3 en 5, te Gasselternijveen om 19.00 uur.
Voorganger is ds. Maurits Luth, en er is medewerking van gospelkoor Share uit Emmen.

ADRES :
Sportlaan 40
9521EE Nieuw Buinen

Namen van maanden corresponderen niet met de maand.
Namen van de maand verwarrend.
Waarom zijn de maanden september, oktober, november en december respectievelijk de 9e, 10, 11e en 12e maand?
Naar hun betekenis zouden ze immers de 7e, 8e, 9e en 10e maand moeten zijn!
Het Romeinse kalenderjaar begon tot 153 v.Chr op 1 maart (deze maand was gewijd aan Mars) en tot die tijd was september de zevende, oktober de achtste, november de negende en december de tiende maand (in het Latijn: septem, octo, novem, decem).
Numa Pompilius hervormde de oorspronkelijke, aan Romulus gewijde kalender, die slechts 10 maanden had, rond 713 v.Chr. door twee naamloze maanden te benoemen: Ianuarius (29 dagen) en Februarius (28 dagen).
Juli en augustus hebben eerst Quintilis (vijfde maand) en Sextilis (zesde maand) geheten, maar werden later naar Julius Caesar en Augustus genoemd.

Rosj Hasjana, Jom Kipoer en Sukkot 2017
Rosj Hasjana, Jom Kipoer en Sukkot, vallen dit jaar respectievelijk op 21 en 22 september, op 30 september en 5 - 11 oktober.
Rosj Hasjana of Rosj haSjana ('hoofd van het jaar') is het Joodse Nieuwjaar.
De dag waarop Rosj Hasjana valt, heet ook Jom Hasjofar, letterlijk de 'dag van de sjofar', een instrument gemaakt van een ramshoorn. In het Nederlands weergegeven als de 'dag van de bazuin', hoewel de bazuin een ander instrument is dan de sjofar.
Het begin van het Joodse jaar 5778, begint officieel op de voorgaande avond bij zonsondergang, dus op woensdagavond 20 september 2017.
Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag, voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen (meervoud),
wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het jodendom.
Jom Kippoer was de ene dag in het jaar dat de hogepriester de allerheiligste plaats in de tempel te Jeruzalem betrad om te pleiten voor Gods volk.
Jom Kipoer wordt in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) beschreven in de boeken Wajikra (Leviticus 16:1-34 en 23:26-32) en Bemidbar (Numeri 29:7).
Sukkot of Loofhuttenfeest
Soekot of Loofhuttenfeest is een feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land. De twee dagen die volgen op Soekot zijn ook feestdagen, namelijk Sjemini Atseret en Simchat Thora. Vaak worden deze dagen ook nog tot Soekot gerekend.

Camping Vidy Lausanne, Zwitserland, augustus 2017
Een deel van de Hofmanclan was deze zomer neergestreken in het Zwitserse Lausanne.
Iedereen kampeerde (op hoor en snurkafstand) in een tentje behalve Cris en Minke, die zaten in hun luxe caravan.
Aanwezig waren :
De overgrootouders Bouke en Jaco Hofman.
Grootouders Jans en Liesbeth Hofman.
Daan en Joke Rozema met dochter Nora Aimee.
Grootouders Jan en Wi-ja Boelhouwers.
Michèl en Jacoline Supheert met dochter Rosalyn Abigaïl
Cor en Henriët Boelhouwers.
Andries en Kimberley Boelhouwers met dochter Yara Louise.
Pieter Boelhouwers.
Harry en Rolinda Hofman met zoon Pieter Jans en dochter Henrieke..
Cris en Minke Koster met dochters Marije en Eline, zoon Jorian en vriend Reinder.
Marijke Tjitske Zijlstra.

Hoeveel graankorrels liggen er op het 64e vlak van het schaakbord?
Er was een koning, die van schaken hield. Maar ja, niemand van zijn raadlieden durfde met de koning te schaken, omdat ze niet van hem wilden winnen. Je wist nooit wat er dan met je gebeurde. Daarom schaakte de koning bijna altijd alleen maar met zijn hofnar. En op een dag zei de koning tijdens zo'n schaakspel tegen zijn hofnar: "Nar, je bent nu al zo veel jaar bij me. Je hebt me altijd trouw gediend. Ik wil je iets geven. Weet je, je mag een wens doen, want denk je daarvan?" "Oh sire, het verheugt me bijzonder dat ik zo goed bij u in de smaak val, dat ik u altijd goed dien en dat u mij een wens laat doen. Mag ik u mijn wens de volgende keer meedelen?" "Gekkie," zei de koning nog en toen gingen ze verder met hun schaakspel. Toen de nar de volgende keer bij de koning kwam om weer te gaan schaken, zei de koning meteen: "En nar, heb je al iets bedacht, ik ben benieuwd?" "Oh Sire," zei de nar, "u zult mijn wens wel zot vinden en dan laat u mijn wens natuurlijk niet in vervulling gaan." "Maar nar, hoe kom je daar bij," zei de koning, "jij krijgt waar je om vraagt." "Oh sire, we gaan zo meteen toch schaken en daar staat het schaakbord al. Mijn verzoek is vrij simpel: Wilt u voor mij op het eerste vakje van het schaakbord twee graankorrels leggen en op het volgende vakje twee keer zo veel als op het eerste vak en op het daar opvolgende vak telkens twee keer zo veel als op het vorige vakje. En dat tot op het laatste vakje." De koning barstte in lachen uit. "Maar nar, is dat nou alles. Is dat nou je enige wens? Ik zal mijn raadsheer direct opdracht geven, om jouw wens in vervulling te laten gaan!"
Wie durft de uitdaging aan om deze opdracht van de koning uit te voeren?
Lees de aanvullende gegevens en schat eerst hoeveel bulkcarriers (zeeschepen) je nodig hebt en bereken daarna de werkelijk benodigde zeeschepen die je nodig hebt om alle graankorrels naar het schaakbord te kunnen vervoeren!
Opdracht.
Aanvullende gegevens:
Op een schaakbord zijn 64 vakken aanwezig. Er gaan ongeveer 20.000 graankorrels in 1 kilogram. Je hebt een vrachtauto ter beschikking waar, voor het gemak, 10 ton (= 10.000 kg) graankorrels in gaan. In een bulkcarrier (zeeschip voor granen) kun je 200.000 ton graan vervoeren.
Hoeveel bulkcarriers (zeeschepen) denk je nodig te hebben om die graankorrels te kunnen vervoeren?
a) minder dan
b) minder dan
c) minder dan
d) minder dan
e) minder dan
f ) minder dan
g) minder dan
h) minder dan
i) minder dan
j) minder dan
k) minder dan
1
2
3
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
100.000.000

Veel succes !
Stuur je antwoord d.m.v. het contactformulier naar de Hofmanclan.
Naar contact formulier.